elbillading

Etter de nye endringene til elbillading som trådte i kraft 1. juli kan du ikke lenger etablere ny ladestasjon med kun stikkontakt.

Tekst: Cathrine Sæther – byggstart.no

Elbillading via vanlig husholdningskontakt er både mindre effektivt og mindre sikkert enn å lade med en ladeboks. Likevel har det lenge vært mulig å etablere nye ladepunkter med kun stikkontakt. Nå er ikke det lenger mulig: 1. juli kom viktige endringer i kravene til nyetablering av ladepunkter. 

Nye krav i NEK 400

NEK 400 er normen installasjonsbransjen må følge ved elektriske installasjoner for å oppfylle sikkerhetskrav. Normen er henvist til i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg. Endringen som har kommet, er at den stiller krav om ladeboks ved nyinstallasjoner av ladepunkter: Installering av ladestasjon med vanlig stikkontakt og industrikontakt er ikke lenger tillatt.

De nye endringene fører imidlertid ikke til at det blir ulovlig å lade med eksisterende stikkontakt – endringen gjelder kun nyinstallasjoner.

1. juni kom viktige endringer i kravene til ladepunkter for el-biler. (Foto: Shutterstock.no).

Hvorfor unngå lading med stikkontakt?

Selv om det fortsatt kommer til å være lov å lade fast med stikkontakt hjemme for de som har dette fra før, vil det likevel frarådes. En stikkontakt er mer utsatt for varmgang og utgjør større brannfare. Ladebokser tåler høyere strømbelastning over tid, de lader raskere og har i tillegg flere sikkerhetsfunksjoner innebygd i systemet. Ladeboks er den klare anbefalingen, blant annet fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Per forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, skal elektriske anlegg planlegges og utføres slik at det er “egnet til forutsatt bruk”. Det betyr at hvis du vil lade på en fast plass hjemme, må det elektriske anlegget være egnet for dette bruket. Dette forutsetter at det elektriske anlegget tåler belastningen over tid og at det er i god stand. I tillegg må stikkontakten oppfylle en rekke krav. Dette gjelder for ladestasjoner opprettet før regelendringen, og ved nødlading. 

Generelle krav til stikkontakter som brukes til lading

Selv om du skal bruke en eksisterende stikkontakt til lading, er ikke dette fritt fram. Dette trengs for å lade med stikkontakt:

  • Det elektriske anlegget må være egnet for lading.
  • Stikkontakten må ha egen kurs.
  • Jordfeilbryteren må være type B.
  • Strømbegrensning må være på 10 A. 

I tillegg er det viktig å vite at skjøteledninger og adaptere ikke skal benyttes. Lading med stikkontakt eller adapter kan “øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning” ifølge DSB.

Ladeboks anbefales

Både DSB, NEK 400 og NAF er klare i sine anbefalinger: bruk ladeboks til å lade elbilen. Den koster litt å få satt opp, men med en ladeboks vil ladingen være tryggere, skje raskere og man vil også kunne få tilgang til praktiske funksjoner som hurtiglading og tidsinnstilt lading. Elbillading via stikkontakt en sjelden gang, eller på reise går som oftest greit, men det er verre når det er snakk om daglig lading. Begrens derfor lading med stikkontakt til sporadisk lading. Skal du opprette et nytt ladepunkt, må du uansett nå benytte deg av ladeboks.

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.