Nye byggeregler og brannfare

Er du i gang med nye prosjekter etter innføringen av nye byggeregler 1. juli? I så fall bør du definitivt lese dette først.

Tekst: Tryg Forsikring, Toralf Rutledal – toralf@tryg.no

– Vi ønsker å gi folk mer frihet under ansvar. Vi har tillit til at folk flest snakker med naboen, sjekker med kommunen og følger de reglene som gjelder. Det er ikke fritt frem og det er alltid lurt å snakke sammen, sa Jan Tore Sanner til BA, om regjeringens nye byggeregler.

– Og vi vil gjerne få lagt til at vi håper folk er veldig bevisst brannfare hvis de bygger etter de nye reglene. Det er alt å vinne på å være sikker på at alt er på stell før spaden settes i jorda, med tanke på installasjoner som grøfter, rør og kabler, sier forebyggingsrådgiver Øivind Setnes i Tryg Forsikring.

Stor brannfare
Brann er skrekken for forsikringsselskapene, og med en maksgrense på 50 kvadratmeter, sier det seg selv at det kan bli dramatisk om en vedbod eller garasje på denne størrelsen skulle brenne.

Forebyggingsrådgiver Øivind Setnes i Tryg Forsikring sier at det kan bli dramatisk om en vedbod eller garasje på 50 kvadratmeter begynner å brenne, siden de nye reglene tillater at det bygges tettere. (Foto: Tryg Forsikring).

Forebyggingsrådgiver Øivind Setnes i Tryg Forsikring sier at det kan bli dramatisk om en vedbod eller garasje på 50 kvadratmeter begynner å brenne, siden de nye reglene tillater at det bygges tettere. (Foto: Tryg Forsikring).

– For det første kan det lagres svært mye brannfarlig materiale i et så stort bygg, så hvis det ligger tett opp til boliger kan det raskt bli dramatisk hvis det skulle ta fyr. For det andre vil det ta tid å oppdage røykutvikling hvis det ikke er montert brannvarslingsanlegg.

– Videre er det den som setter opp et bygg som må ta kostnaden med ombygging eller fjerning, hvis det i ettertid skulle vise seg at bygget ikke er forskriftsmessig eller lovlig likevel. Derfor er det en god idé å konsultere kommunen for å få prosjektet vurdert opp mot planverk, tomtegrenser og lignende, for å kunne sove sikkert i visshet om at alt er i sin skjønneste orden, sier Setnes.

– Ta en runde i nabolaget
Nordmenn er gode på naboklager, og tema som utnyttelsesgrad, utsikt, solforhold og kulturminner er gjengangere i landets byggesaksavdelinger.

– Hvis du i verste fall skulle få dagmulkter eller blir pålagt å rive, er det dessverre lite å hente på forsikringen. Derfor anbefaler vi i Tryg på det sterkeste alle å ta en runde i nabolaget før byggeprosjektet er kommet for langt, sier Setnes.

Bildetekst: Øivind Setnes:  Forebyggingsrådgiver Øivind Setnes i Tryg Forsikring sier at det kan bli dramatisk om en vedbod eller garasje på 50 kvadratmeter begynner å brenne, siden de nye reglene tillater at det bygges tettere.