Nye boligannonser – enklere å innhente informasjon

1. oktober endret boligannonsene seg på FINN. Dette skjedde etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Målet er at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med tilsynelatende komplett og tidvis ubalansert tekst i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Mer oversiktlig

De nye boligannonsene på Finn skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. (Ill: skjermbilde finn.no).

Målet er at den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk om eiendommen er interessant, samtidig som det skal være tydelig hvor man finner komplett informasjon om boligen. Hovedendringene er:

  • Kortere overskrifter.
  • En «begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen».
  • Egen presisering om at annonsen ikke gir komplett informasjon om boligen.
  • Mulighet for å lese komplett salgsoppgave uten krav om at du må legge inn kontaktinformasjon.

BoligMentorens talsmann, jurist Vidar Heimset, sier han ikke ser på denne endringen i praksis i boligannonsene på Finn, bare som en tilpasning grunnet kritikk fra Forbrukertilsynet.

– Endringen bringer også annonseringen mer i tråd med de forslag til endringer i avhendingsloven som har kommet fra regjeringen, både hva gjelder selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, sier han, og fortsetter:

– Videre vil det bli tydeliggjort at kjøper ikke får all nødvendig informasjon om boligen ved å lese annonsen, noe som er viktig siden man ofte får inntrykk av at kjøpere tror de har lest seg godt opp på boligen fordi de har lest gjennom en lang annonsetekst på FINN, sier Heimset

Skille annonse og salgsoppgave

Informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Eiendom Norge sier at tidligere undersøkelser, som blant andre Forbrukerrådet har utført, viser at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven.

– Et tydeligere skille mellom annonse og den juridisk bindende informasjonen i salgsoppgaven er et av flere tiltak for å bidra til en enda tryggere bolighandel i Norge, sier Dreyer.

– Informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke. Det skal også komme tydelig frem at annonsen ikke er komplett, og både vi og eiendomsmeglingsforetakene har lagt til rette for at salgsoppgaven er lett tilgjengelig, sier Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom.

Tryggere bolighandel

– Komplett informasjon om boligen som selges vil fra 1. oktober være å finne på de respektive eiendomsmeglerforetakenes hjemmeside ett klikk unna annonsen på FINN, sier Dreyer.

Målet med denne løsningen er at de som er interessert, skal få lett tilgang til all relevant informasjon om boligen som selges.

-Det tror vi vil resultere i en tryggere bolighandel ved at uenighet i etterkant av boligkjøp reduseres, sier Dreyer.

Mindre støy i annonsene

Potensielle kjøpere skal nå få tilgang til komplett salgsoppgave uten å måtte legge inn kontaktinformasjon (Ill. foto. Helene Aarnes).

BoligMentoren mener mindre «støy» i annonsene gjør det mulig for kjøpere å konsentrere seg mer om relevante forhold enn tidligere.

-Det er en særlig viktig endring at kjøpere nå skal få tilgang til komplett salgsoppgave uten å måtte legge inn kontaktinformasjon. Dette forventes å føre til at flere enn tidligere faktisk vil få tak i salgsoppgaven før visning, og forhåpentlig vil også flere enn tidligere da lese grundig gjennom denne og møte bedre forberedt på visning. Dette i seg selv vil være et steg i retning av en tryggere bolighandel, avslutter Vidar Heimset.