NTB: Regjeringen utsetter kutt i eiendomsskatten

Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022, etter det NTB erfarer.

– Det ble varslet at endringen ville komme i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021. Regjeringen varsler nå at en tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig fra 2022, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettet legges fram senere i dag.