Tekst: Vidar Heimset  – post@boligmentoren.no

I BoligMentoren bekymrer vi oss fortløpende for at nordmenn har bundet opp stadig mer av sin økonomi i eiendom og at den politiske viljen til å skattlegge den jevne boligeier tilsynelatende er sterk også i tider hvor AS Norge og mange kommuner har store inntekter.

Finanstilsynet har understreket at høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land. Nær hele gjelden har flytende rente eller rente med kort bindingstid. Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har i dag enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent. Dette er den største rentehevingen i Norge på 20 år.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

Kanskje du også liker disse
Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).
Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad.