Tekst: Vidar Heimset  – post@boligmentoren.no

I BoligMentoren bekymrer vi oss fortløpende for at nordmenn har bundet opp stadig mer av sin økonomi i eiendom og at den politiske viljen til å skattlegge den jevne boligeier tilsynelatende er sterk også i tider hvor AS Norge og mange kommuner har store inntekter.

Finanstilsynet har understreket at høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land. Nær hele gjelden har flytende rente eller rente med kort bindingstid. Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har i dag enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,75 til 1,25 prosent. Dette er den største rentehevingen i Norge på 20 år.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

Kanskje du også liker disse
Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul