Nettannonsen av boligen må være mer enn et glansbilde av boligen

Forbrukerombudet vil også i år slå ned på ulovlig markedsføring av nye og brukte boliger. De vil arbeide for at salgsvilkår er i henhold til loven, og ønsker boligannonsen skal være mer enn et glansbilde av boligen.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

-Vi ønsker at selgeren gjerne tar med negative opplysninger i boligannonsen. Vi er opptatt av at forbrukerne skal få bedre informasjon om boligen, og det betyr at denne informasjonen må komme i kanalene som faktisk blir lest, sier fagdirektør for bolig hos Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad.

Tryggere boligmarked
Boligmarkedet er komplekst, og siden de fleste forbrukere sjelden opptrer på denne arenaen kan det være komplisert å sette seg inn i og forstå dette markedet. Ved å føre et aktivt tilsyn sier Forbrukerombudet at de kan bidra til et tryggere boligmarked, og forhindre at det oppstår sivile tvister i etterkant av et kjøp eller leieforhold.

Ombudet nevner at vi i er inne i en mer usikker økonomisk tid, noe de av erfaring sier vil føre til at mange aktører vil prøve ut nye metoder for å lure forbrukere inn i ugunstige avtaler, eller kjøpe produkter de ikke har bruk for.
-Aggressiv kredittmarkedsføring, privat gjeldsrådgivning, nye forsikringsprodukter og ulovlig boligmarkedsføring er noe av det som kan dukke opp med forsterket kraft i 2016.  Dette er noe vi vil ha økt oppmerksomhet på i året som kommer. Vi må ha beredskap på å kunne slå ned på ulovlig markedsføring eller urimelige kontrakter, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Høyt gjeldsnivå
Nordmenn har et høyt gjeldsnivå, men de aller fleste har gjelden sin plassert i bolig. Boligmarkedet er imidlertid preget av store regionale forskjeller.

-Både der boligprisene stiger og der de synker ser vi markedsføringsmetoder og kontrakter som er på kanten med loven. Forbrukerombudet vil også i år sørge for at vilkår for salg av prosjekterte boliger er i henhold til loven og vi vil slå ned på ulovlig markedsføring av både nye og brukte boliger, sier Nergård.

Informasjon og annonser
Forbrukerombudet slår i sin plan «Agenda 2016» fast at det er en utfordring knyttet til negative opplysninger om boliger ved boligsalg. Dette er viktig fordi ombudet konstaterer at tvister i forbindelse med kjøp av bolig handler i hovedsak om at kjøper mener at boligen er i dårligere stand enn opplyst i markedsføringen. Forbrukerombudet peker i agendaen på at de fleste negative opplysningene om boligens tilstand som oftest bare er beskrevet i salgsoppgaven.

Samtidig konstaterer de også at mange rett og slett ikke leser salgsoppgaven.  Derfor mener ombudet at viktig informasjon må være med i annonsen.
– Det er viktig at annonsene slutter kun å gi et glanset bilde av boligen. Vi mener mange boligtvister kunne vært unngått dersom negative opplysninger hadde vært presentert for potensielle kjøpere på en lett forståelig måte i internettannonsen, sier Tonje Hovde Skjelbostad.

De vil først vurdere det intern hos ombudet, før de diskuterer det med bransjen, som virker å stille seg positiv til forslaget.

Informasjonen du skal gi om en bolig du selger er regulert av avhendingsloven:
– Loven krever at en boligselger må gi opplysninger om «omstendigheter ved eiendommen» som selgere kjente til – eller måtte kjenne til – og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder både negative og positive opplysninger.
– Loven krever også at de opplysningene man gir skal være riktige. Det er altså ikke lurt å pynte på opplysningene eller «glemme» viktige opplysninger.

Aktivt tilsyn
Også når det gjelder prosjektert bolig, altså boliger under oppføring, vil Forbrukerombudet ha en mer nøytral markedsføring.

«Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir i markedsføringen av prosjektert bolig. I enda større grad enn ved bruktsalg av bolig er det derfor behov for utfyllende og nøytral informasjon om boligens kvaliteter, omgivelser og kostnader» heter det i Forbrukerombudets dokument Agenda 2016, hvor årets satsningsområder for ombudet beskrives.

Forbrukerombudet varsler at det vil føre aktivt tilsyn og gripe inn mot ulovlig markedsføring av prosjekterte boliger.

Fagdirektør for bolig, Tonje Hovde Skjelbostad sier Forbrukerombudet jobber for at forbrukerne skal få bedre informasjon om boligens tilstand, både positiv og negativ. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no).

Fagdirektør for bolig, Tonje Hovde Skjelbostad sier Forbrukerombudet jobber for at forbrukerne skal få bedre informasjon om boligens tilstand, både positiv og negativ. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no).