Kan du nekte naboen å røyke?

Har du en storrøyker til nabo kan du ha opplevd sjenerende røyklukt sigende inn i din egen bolig. Tobakksrøyk skaper et dårlig inneklima, er plagsomt og helseskadelig. Hvordan går du frem hvis du er plaget med røyk fra naboen?  

Tekst: Pernille Ebbestad Holo, juridisk rådgiver – radgiver@boligmentoren.no

Røykeloven har nok de fleste hørt om, men denne loven forbyr kun røyking i offentlige lokaler. Reglene i røykeloven gjelder altså ikke for røyking i private boliger.

Borettslag og eierseksjonssameier

For borettslag og eierseksjonssameier kan røyking forbys i alminnelige ordensregler. I borettslag er det styret som fastsetter slike regler, mens det i eierseksjonssameier fastsettes på sameiermøtet med alminnelig flertall.

Et praktisk spørsmål er hvor borettslaget, eller eierseksjonssameiet styre,t eller sameiermøtet kan bestemme at det skal være røykeforbud. Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at røyking i egen leilighet tilhører den private sfære, og er ikke noe som kan reguleres i ordensregler. Det samme gjelder for balkonger/terrasser som kun benyttes av den enkelte boenhet.

Forbud i fellesarealer

Enhver har derfor rett til å røyke i egen leilighet dersom man ønsker det. Det kan derimot innføres røykeforbud i fellesarealer, altså områder som benyttes av alle beboerne, som for eksempel ved trappeoppganger, felles terrasser og bakgårder. Samtidig er det lurt å være oppmerksom på at å innføre et totalforbud mot røyking på alle fellesarealer, ikke nødvendigvis er den mest effektive måten å få bukt med problemene med den storrøykende naboen. Dersom det ikke legges til rette for at det kan røykes på enkelte steder utendørs, må den som røyker gjøre det inne i egen leilighet. Dette kan medføre at røyken siger inn i naboleilighetene innenfra.

En god løsning kan derfor være å for eksempel sette opp en røykebod, eller røykeområde et bestemt sted på fellesarealene, helst på et sted der røyken ikke vil sige inn i boligene via ventilasjonsanlegg og andre luker.

Utleiebolig

Dersom du leier ut en bolig, kan du forby røyking ved å ha et forbud mot det i husleiekontrakten. Ved utleie har du rett til å forby røyking innendørs i leiligheten/boligen, i motsetning til i borettslag og eierseksjonssameier. I husleiekontrakten holder det å skrive at røyking ikke er tillatt innendørs, eventuelt også i trappeoppganger, på terrasser eller balkonger.

Råd mot røykende nabo

Bor du i et borettslag eller eierseksjonssameie, kan du altså ikke nekte naboen din å røyke i egen boenhet, selv om røykingen er til ulempe for deg. Det finnes imidlertid enkle tiltak du kan iverksette i din egen leilighet for å hindre at røyk siger inn. Sjekk først om leiligheten er tett mot den røykende naboens leilighet. Gå over ventiler, vinduer, gulv og lister og tett disse om nødvendig. Leier du bolig, er det lurt å høre med utleier før du tetter slike ting selv. Skyldes problemet feil ved det byggetekniske konstruksjonen, kan du ta det opp med styret i sameiet, eller borettslaget, og høre om de dekker kostnadene til utbedring. Løses ikke problemet kan du undersøke om ventiler eller annet som sørger for inntak av luft kan flyttes, eller om det kan settes inn filter på ventilasjonsanlegget. Ved slike tiltak må du kontakte fagfolk.

Snakk med naboen

Du bør også kontakte naboen det gjelder og si ifra om problemet. Kanskje naboen kan vise mer hensyn og røyke på steder hvor det er til mindre plagsomt for deg, eller kanskje naboen ikke har åpnet alle ventiler i sin egen leilighet, som gjør at lukten siger inn i andres leiligheter? Mange syns det er ubehagelig å ta opp slike problemer med naboen, men det er også viktig å huske på at de fleste problemer kan løses med dialog og enkle grep fra begge naboers side.

Det kan være ubehagelig å ta opp røykeproblematikk med naboen, men de fleste problemer kan løses ved å snakke sammen. (Foto: Helene Aarnes).