Eget arbeid er det arbeidet du selv gjør ved å sette i stand eller forbedre noe. Vi får fra tid til annen spørsmål om hvorvidt eget arbeid kan føres til fradrag i forbindelse med utleie eller salg av bolig. Det enkle utgangspunktet er nei. Kun unntaksvis vil det være aktuelt å beregne verdien av eget arbeid.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Som regel er det ikke noe poeng i å føre opp verdien av eget arbeid. Årsaken er at fordelen som oppnås er skattepliktig, på lik linje med andre fordeler vunnet ved arbeid. Skatten man skulle betalt for arbeidet, og fradragsretten man får for arbeidet, utligner hverandre og sees i praksis bort i fra.

Unntak

Skatteloven har i § 5-15 første ledd bokstav j nr. 6 en bestemmelse om skattefri arbeidsinntekt. Skattefriheten gjelder for arbeid utført på fritiden på egen bolig og fritidseiendom.

Arbeid utført på fritiden vil si arbeid utenfor ordinær arbeidstid, i tillegg til helger og ferier. Egen bolig og fritidseiendom er eiendom benyttet til eget bruk som er unntatt beskatning.

Dersom man oppfyller disse vilkårene, vil verdien av eget arbeid påvirke beregning av skattepliktig inntekt fra utleie eller gevinst ved salg. Men egen bolig og fritidseiendom kan som regel leies ut- og selges skattefritt, slik at unntaket ikke har betydning.

Vi ser nærmere på de to typetilfellene:

Utleie av egen bolig

En bolig regnes som egen bolig når eieren selv benytter minst halvparten av boligen regnet etter utleieverdi. I slike tilfeller vil inntekter fra utleie være skattefrie, og fradrag er ikke aktuelt.

Fradrag for eget arbeid i utleieforhold vil kun i enkelte tilfeller være aktuelt ved overgang fra skattefri til skattepliktig utleie. Merk da skatteloven § 7-10 som begrenser fradragsretten for vedlikehold i slike tilfellet.

Les mer om fradrag ved utleie av bolig

Salg av egen bolig

Ved skattepliktig salg av egen bolig, vil verdien av eget arbeid ved påkostning redusere gevinsten eller øke tapet. Verdien av eget arbeid settes da skjønnsmessig til det det ville kostet å få tilsvarende arbeid utført av andre.

Eksempel:

Vidar selger sin bolig i byen etter å ha bodd der i 8 måneder. I løpet av eiertiden har Vidar påkostet leiligheten. Materialkostnaden var 50 000 kroner og verdien av eget arbeid er skjønnsmessig beregnet til 50 000 kroner. Påkostningene økte inngangsverdien med 100 000 kroner.

Les mer om beregning av gevinst på skatteetaten.no

Kanskje du også liker disse
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).
Eiendomsskatt iStock.com