Nå kan sameiere kreve ladestasjon for el-bilen

Med de nye endringene i eierseksjonsloven blir det enklere for seksjonseiere i et boligsameie å anlegge ladestasjon for el-biler og hybrider. For å unngå konflikter, bør sameiet tidligst mulig ta stilling til hvordan behovet for ladeplasser skal løses. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Etter eierseksjonsloven § 25 kan en seksjonseier med samtykke fra styret anlegge ladestasjon i tilknytning til parkeringsplassen som seksjonen disponerer eller på annet sted som styret anviser. Styret kan kun nekte samtykke hvis det foreligger en saklig grunn.

Hva er en saklig grunn?

Siden bestemmelsen i eierseksjonsloven er relativt ny, er det foreløpig ingen rettspraksis som forklarer nærmere hva som er en saklig grunn for å nekte ladestasjon. Etter BoligMentorens oppfatning vil for eksempel styrets generelle skepsis til el-biler, ikke være en saklig grunn for å nekte ladestasjon.

Hvorvidt kapasiteten til det elektriske anlegget er en saklig grunn for å nekte samtykke, vil vi tro må vurderes konkret. Vi antar at styret kan nekte samtykke hvis det elektriske fellesanlegget ikke har kapasitet til alle ladestasjonene som er ønsket, men saken stiller seg i våre øyne annerledes dersom styret allerede har godkjent noen søknader om ladestasjoner, og avslår andre søknader på grunn av kapasitet. Før det gis tillatelse til noen ladestasjoner anbefaler vi derfor at sameiet har laget en god plan om hvordan behovet for ladestasjoner skal løses.

Hvordan skal sameiet forholde seg til endringen?

Sameiet bør først undersøke hvor stor kapasitet det elektriske anlegget har, og om det eventuelt må oppgraderes. Husk også å ta kontakt med sameiets strømleverandør og hør om de tillater hurtigladere, samt undersøk om din kommune tilbyr støtteordning for anleggelse av ladestasjoner. Oslo kommune tilbyr for eksempel støtte til 20 % av investeringskostnadene, maksimalt 5000 kr per ladestasjon, til eierseksjonssameier og borettslag.

Når sameiet har fått oversikt over kapasitet på det elektriske anlegget, bør det på årsmøtet tas stilling til hvor ladestasjoner skal settes opp, og hvor mange som trengs. Her er det viktig å både kartlegge hvor mange som har behov for ladestasjoner nå, men også ha en tanke rettet mot fremtiden. Antallet el-biler øker i Norge, slik at behovet for flere ladestasjoner kan være større om et par år.

En løsning er at hver seksjonseier får mulighet til å installere en ladestasjon på sin egen parkeringsplass, en annen er at sameiet tilbyr fellesladere på en fellesparkeringsplass som alle sameier kan disponere. En tredje løsning er at de som har behov for ladestasjon anlegger dette sammen for egen regning.

Oppdater vedtektene

Når det er fastsatt hvordan sameiet skal legge til rette for ladestasjoner, er det greit å oppdatere vedtektene slik at det er klart for alle sameiere hvordan ladestasjonene skal brukes og kostnadene skal fordeles.

(Ill. foto: iStockphoto.com).