Mindre radon i nye boliger

Ny undersøkelse fra Statens strålevern viser at det gjennomsnittlige radonnivået i nye boliger har sunket kraftig, og er nesten halvert fra 2008 til 2016. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1048 tilfeldig valgte nye boliger i hele landet i 2016. Resultatene er sammenlignet med en kartlegging Strålevernet gjorde av radon i nybygg i 2008.

Sterk redusert
Andelen eneboliger som er over grenseverdiene for radon, er redusert med over 70 prosent de siste åtte årene. Boliger som tidligere ville hatt moderate og lave radonkonsentrasjoner, har nå enda lavere radonkonsentrasjon.

Hovedårsaken til dette er kravene som kom i 2010 om at nye hus skal ha to forebyggende tiltak: Radonsperre mot bakken og et radonsug, eller en radonbrønn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i innelufta blir for høy.

– God effekt
Det er bred enighet om at det er mer effektivt og mindre kostbart å gjennomføre radonforebyggende tiltak når et hus settes opp, enn å gjøre radontiltak i etterkant.

– Radonundersøkelsen viser at radonkravene som kom i 2010 har hatt svært god effekt på radonnivåene i nye boliger, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Statens strålevern i en pressemelding.

Få måler radon
Undersøkelsen viser også at svært få huseiere kontrollmåler radon i den nye boligen sin – bare 3,5 prosent oppgir at de har målt. Dermed er det grunn til å tro at svært få tar i bruk det forebyggende radonutstyret som er i byggegrunnen.

– Hvis flere hadde målt radon og aktivert radonsuget, ville radonnivået kunne blitt redusert ytterligere, sier Rudjord.

Du kan lese mer på: Statens strålevern sine nettsider: nrpa.no.

MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag. Du bestiller sporfilmer på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/sporfilm, eller du kan ta kontakt med oss på: boligmentoren@radonkjeden.no

Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer.

Trenger du tiltak?

Hvis det er høye radonnivåer, gjør vi befaringer for å finne egnede tiltak.

Du kan bestille befaring for egnet tiltak i skjema i vår nettbutikk.

Ved å oppgi BoligMentorens medlemsnummer får du også 20 prosent rabatt på befaringen. Du vil i tillegg få fem prosent rabatt på et eventuelt tiltak.

Har du behov for gratis råd og veiledning, ring 222 86 136 eller send en epost til: boligmentoren@radonkjeden.no

Les mer på: radonkjeden.no