Mangler dokumentasjon ved boligsalg

Ni av ti boligselgere kan ikke dokumentere oppgraderinger eller oppussingsarbeid på boligen ved salg, viser undersøkelse. Svært uheldig, mener fagfolk.

– Ved salg av boligen kan det få negative konsekvenser prismessig hvis du ikke kan vise dokumentasjon. I verste fall kan det bli vanskelig å få solgt, sier Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst, i en pressemelding.

NITO Takst organiserer mer enn 500 taksmenn over hele landet, som hvert år takserer tusenvis av boliger som skal legges ut for salg. På spørsmål om boligselgere kan dokumentere oppgraderinger eller oppussing, svarer 90 prosent av takstmennene nei.

– Dokumentasjon på det som er gjort i huset ditt er som et verdipapir å regne. Den beviser at du snakker sant når du gjør rede for oppussing og oppgraderinger. Uten dokumentasjon vil boligkjøper føle seg usikker på om arbeidet er gjort på lovlig vis, og av fagfolk, og det kan trekke prisen nedover, sier Fuglesang.

Ved en del arbeide som gjøres, for eksempel på bad eller kjøkken, knyttes det ofte en garanti til oppussingen. Denne overtas av ny eier ved salg. Har du orden i disse papirene, er det enklere for takstmannen å skrive en god takst.

Bare ti prosent av takstmennene svarer at boligselgere i stor grad kan dokumentere alt av oppgraderinger og oppussing, mens ingen mener at selgerne i svært stor grad kan dokumentere arbeidet.

– Dette er urovekkende lave tall når man tenker på at god dokumentasjon faktisk kan øke verdien av boligen, sier han.

Bruker ikke fagfolk

NITO-undersøkelsen avdekker også hovedårsaken til at de fleste boligselgere ikke kan dokumentere arbeidet som er gjort.

– Ofte har de utført arbeidet selv, eller de har latt seg friste av billig, ufaglært arbeidskraft. Hvis du har gjort jobben selv, finnes det ikke annen dokumentasjon enn eventuelle kvitteringer for innkjøpte materialer. Og er ikke håndverkerne faglærte, har ikke dokumentasjonen noen verdi.

Så er det også noen som ikke er så flinke til å ha orden i sysakene dine.

– Det er selvfølgelig veldig irriterende ikke å finne viktige dokumenter når boligen skal selges. Vi anbefaler derfor at alle huseiere har en perm, eller et digitalt arkiv, der de tar vare på alt av avtaler og kvitteringer, sier Fuglesang.

En del oppgraderinger er det naturligvis greit å utføre selv i en bolig. Men når det kommer til elektrisk arbeid, oppgradering av våtrom, drenering, eller innredning av kjeller eller loft, er det svært viktig at arbeidet utføres av fagfolk.

– For dårlig informasjon

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, mener altfor mange boliger i dag selges med for dårlig teknisk informasjon.

– Problemet er at bolighandelen i attraktive områder skjer så raskt. Takstmannen har gjerne begrenset tid til å undersøke boligen, og resultatet blir en overfladisk salgsrapport hvor det kun hintes om feil eller mangler. I tillegg har kjøper kort tid fra visning til budrunde og må ta raske avgjørelser uten å ha gjort nødvendige undersøkelser, sier Bartholdsen.

I 2013 skulle takstbransjen og meglerbransjen innføre et krav om bruk av en grundig tilstandsrapport som også ville innebære krav om bedre dokumentasjon ved bolighandel. Meglerbransjen ønsket ikke den omfattende rapporten, og i dag brukes en forenklet versjon.

– En grundig tilstandsrapport burde vært en selvfølge ved kjøp og salg av bolig. Det ville gitt fakta på bordet for både selger og kjøper, og mange konflikter kunne vært unngått, sier Thomas Bartholdsen.

Pressemelding/Newswire

Det er viktig og ha riktig dokumentasjon når du pusser opp boligen (Il. Foto: iStockphoto.com).