Er boligsalgsrapport og angrerett løsningen?

Hver femte kjøper hadde droppet det siste budet hvis de hadde visst om boligens feil og mangler, viser undersøkelse. Mange synes også de fikk for lite informasjon på forhånd.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det har i lengre tid vært strid om takstbransjens ønske om å gjøre boligsalgsrapporten obligatorisk. Per i dag er den ikke det. Det er likevel flere steder i Norge hvor det er vanskelig å få solgt boliger uten utvidet tilstandsrapport, blant annet Rogaland, Telemark og Vestfold. Før jul kom det en revidert og mer fleksibel utgave av rapporten fra takstbransjen. Målet med boligsalgsrapporten er å gjøre bolighandelen tryggere og minske antall konflikter i etterkant. BoligMentoren er for bruken av boligsalgsrapport.

– Vi mener en rapport som avdekker boligens faktiske tilstand vil redusere antallet konflikter ved boligkjøp, uttaler administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Dokumentasjon avgjørende
Undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Norges Takseringsforbund (NTF), viser at 21 prosent av boligkjøpere har oppdaget flere alvorlige feil eller mangler ved sin nåværende bolig, at de ikke ville budt like mye hvis de hadde kjent til dette.

– Funnene viser at dette er en situasjon som dessverre oppstår ofte. Andelen som synes de har betalt for mye på grunn av boligfeil gir et riktigere risikobilde enn kun å fokusere på antall konflikter i rettslig og forsikringsmessig forstand. Der spriker tallene mye, sier Ottar M. Skare, president i NTF. Han mener bedre dokumentasjon av boligens tilstand vil kunne ha avgjørende betydning for å redusere antallet skuffede kjøpere og tvister i etterkant av handelen.

Vil innføre angrerett
Forbrukerrådet foreslår at det innføres angrerett for boliger som er markedsført uten boligtilstandsrapport. Dette gjør de i et høringssvar til forslag om revisjon av lov om eiendomsmegling.
– Når faktainformasjon om tilstanden er fraværende, og boliger omsettes på meget kort tid med svært begrenset mulighet for forbrukeren til å undersøke, samrå seg med fagfolk og sammenlikne, vil angrerett være et effektivt virkemiddel for en tryggere bolighandel, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen.

BoligMentoren er ikke enig i dette forslaget.
-Selv om vi synes det er riktig med boligsalgsrapport for å få en felles standard, vil angrerett når boliger blir solgt uten, bli en så stor belastning for selger at det er vi imot, sier administrerende direktør Silja E. Bjørkly.

BoligMentoren  har avgitt sitt høringssvar om endringer i eiendomsmeglingsloven og kort kan nevnes at Boligmentoren mener det må utarbeides retningslinjer for enhetlige tilstandsrapporter og det må nyanseres mellom for eksempel eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. Videre må det stilles krav om autorisasjon av takstmenn, samt at yrkesgruppen får lovfestet profesjons-ansvar.