Måling av radon. (Foto: Radonova).

I Norge anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Vi er blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Nå er snart radonsesongen i gang, så mål nivåene i huset, hytta og utleieboligen og redd liv.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Hvis du eier en utleiebolig, har du som utleier plikt til å sørge for at nivået av radon i utleieboligen er så lavt som mulig, og det skal ikke overstige 100 Bq/m3. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dette går frem av Strålevernforskriften § 6 femte ledd, som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger. Dokumentasjonen etter måling av radon skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Iverksette tiltak mot radon

Dersom nivået av radon overstiger 100 Bq/m3 har utleier plikt til å iverksette tiltak for å få nivået lavere. Leietakeren kan derfor kreve at utleier måler radonnivået, eller legger frem rapporter fra tidligere målinger av radon, slik at man kan være sikker på at boligen ikke har for høye verdier. Hvor ofte en måling kan kreves, beror på flere forhold.

– I de fleste tilfeller bør det måles mellom hvert femte eller hvert tiende år. Dersom det tidligere er målt for høye nivåer av radon, og det er gjort tiltak, kan man kreve målinger oftere enn dersom det ikke har vært et problem tidligere. Hvis utleier ikke ønsker å måle radonnivået, kan du som leietaker måle dette selv, sier daglig leder hos vår samarbeidspartner Unirad, Per Nilsson.

– Radon er en helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Hvilke boliger som har et radonproblem er vanskelig å forutse. Den eneste måten å finne det ut om boligen din har høye verdier av radon, er å måle, selv om du bor i en ny bolig som har radonbeskyttelse. Det er et krav for alle hus som bygges i dag, forteller Nilsson videre.

Mål radon i vinterhalvåret

Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. Måleperioden er fra 15. oktober til 15. april.

– Kontakt oss i Unirad og bestill radonmåling. Instrukser til hvordan du skal måle i forskjellige type boliger følger med. Vi anbefaler måling med sporfilm. Det er mest kostnadseffektivt, og ved å måle i to måneder får du en målerapport med resultater og utregnede årsmiddelverdier, sier Nilsson.

Unirad har levert målinger og tiltak i hele Norge i 10 år, og gjort flere enn 2000 boliger radontrygge. Det er lovpålagt å måle verdiene av radon i utleieboliger. Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret og tar to måneder.

Medlemsrabatt på måling

Som medlem av BoligMentoren får du rabatt på Unirads radonmåling til hjemmebruk. Bestill sporfilm til 30 prosents medlemsrabatt i dag, så har du god tid på å bli ferdig med målingen av radon før sesongen er over i april.

Bestill utstyr til radonmåling her:

Rabattkode BM23 – Gyldig til 30.04.2024

Rabatt på befaring:
Har du allerede målt høye radonnivåer? Kontakt oss for en gratis konsultasjon på post@unirad.no eller ring oss på 222 86 136.

Rabatt på tiltak:
Vi tilpasser tiltak etter behov, ring oss for å få gode råd til å velge. Som medlem av BoligMentoren vil du få 10 prosent rabatt på veiledende pris på nødvendig tiltak.

Unirad har landsdekkende gratis rådgivning på tlf: 222 86 136 eller post@unirad.no

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.