Mye snø på tak til blått hus. Må du måke?

Trenger du måke hus- eller hyttetaket? Tung og våt snø kan føre til at taket kollapser.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Klimaet er i stadig endring og gir ofte våtere vinternedbør og store, plutselige snømengder som mange bygninger ikke er dimensjonert for.

Går døren tregt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket. Hvis vinduer og dører begynner å gå tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om for høy belastning. Hvis taket har mye snø, kan du også høre knirk og smell i konstruksjonen. Det er lite trolig noen fare, men et tegn på store belastninger på taket.

– Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Hvis taket skjevbelastes kan det være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. Det er også lurt å la det være igjen en 10-20 cm snø på taket, da unngår du å skade taktekkingen, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk, på deres nettsider.

– Ikke glem å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet, siden dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig, sier Bøhlerengen videre.

Tryg Forsikring skriver i en pressemelding at det er huseiers ansvar å sikre bygningen og man er pålagt å jevnlig fjerne snø fra tak, vegger og terrasser. Skulle bygningen bli skadet på grunn av snø kan det indikere uaktsomhet, noe som igjen kan bety avkortning ved en eventuell forsikringserstatning.

Når må taket måkes?

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler:

  • For hus bygget mellom 1950 og 1979 tåler konstruksjonen vanligvis inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket. En kritisk snømengde for lette takkonstruksjoner er rundt 150 kilo per kvadratmeter. Tunge tak tåler gjerne noe mer.
  • For hus bygget etter 1980 er forholdet vesentlig endret da disse normalt sett tåler mer. En kritisk snømengde varierer her mellom 150 til 350 kilo per kvadratmeter. Tåler taket ditt f.eks. 250 kilo per kvadratmeter betyr det 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø.
  • For nyere hus med tak som kan tåle 350 kilo per kvadratmeter, øker den kritiske mengden til 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø.

Dette finner du også i Byggforskserien 471.041 Snølast på tak.

Mye snø på taket til rødt hus. Bør du måke?

Bør du måke taket? (Ill. foto: Helene Aarnes).

Kanskje du også liker disse
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).
Elektriker jobber iStock.com