En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).

Gi bilen litt velfortjent ly og le, og deg selv litt ekstra plass. Med en ny garasje kan du huse og beskytte bilen fra vær, vind og folk.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

En garasje gir deg også et tørt og trygt sted å stelle med og vedlikeholde bilen, om du er typen som liker å mekke på bil eller skifter dekk, girolje og bremsevæske selv. Glem heller ikke at en garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen: Du vil få mer plass til oppbevaring, et sted å reparere sykkel, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl.

Størrelse og søknadsplikt

Når du skal bygge garasje, er størrelse og søknadsplikt rent formelt de viktigste tingene.

Størrelse

Når du vurderer størrelse, burde du tenke både på hvor mye plass du trenger og hvor mye du har til rådighet som fysisk plass tilgjengelig, i tillegg til utnyttelsesgraden på tomten.

Utnyttelsesgraden bestemmer hvor stor andel av tomten som kan være bebygd. Akkurat hva denne prosentandelen er for din tomt finner du svaret på i kommunens reguleringsplan. Om garasjen fører til at for stor andel av tomten er bebygd, vil dette kreve en dispensasjonssøknad. Dette er en egen type søknad hvor du spesifikt søker om fritak fra gjeldende regler.

Søknadsplikt

Hvorvidt du må søke om å bygge garasje spørs på hvor stor den blir, og hvor den plasseres i forhold til hovedbygget.

Bygger du for eksempel garasjen inntil huset, som et tilbygg, kan garasjen være opp til 15 kvadratmeter uten at du må søke. Bygger du garasjen som et frittstående byggverk, kan det være langt større før søknadsplikten inntreffer. Grensen er da 50 kvadratmeter. For at du skal slippe å søke, er det imidlertid også andre krav som må oppfylles. Disse kravene går på blant annet ting som avstand til nabogrensen, mønehøyde, og bebygd areal og utnyttelsesgraden.

Hva slags standard du ønsker har mye å si for totalprisen, men også for hva byggverk du bygger og hvilke regler som vil gjelde. Ønsker du et lite skur, er dette både rimelig og ukomplisert å bygge i de fleste tilfeller. Ønsker du deg et isolert bygg med innlagt strøm og vann, blir dette naturlig nok dyrere i tillegg til at det vil utløse andre krav.

Husk ellers på at selv om du slipper unna søknadsplikten, må du fortsatt sende inn en melding til kommunen og varsle om det nye byggverket slik at kommunen kan oppdatere kart.

Hva slags garasje?

Når du har avklart ønsket størrelse, og hvorvidt du må søke, kan du se på hva slags garasje du vil bygge. Du kan velge å få en garasje bygget av en håndverker – da har du mulighet til å skreddersy og tilpasse bygningen slik du vil.

Du kan også kjøpe en ferdiggarasje – dette er et byggesett som enten du eller en håndverker kan sette sammen. Husk ellers på at dersom det er behov for elektriske arbeider i forbindelse med byggingen, skal dette gjøres av en elektriker.

Et enkelt skur eller en carport vil egne seg dårlig for oppbevaring og opphold, men vil være rimelig og enkelt å bygge, og vil duge fint til å skjerme bilen fra vær og vind.

Ladestasjon?

Om du bygger garasjen til din splitter nye elbil, vil du naturligvis også ha en ladestasjon. Du vil kunne spare gode penger på å lade hjemme. Bare kjør elbilen inn i den nye garasjen etter en lang dag, sett den til lading og la bilen kose seg.

Husk på at det ikke lenger er tillatt å lade fra stikkontakter når man oppretter en ny ladestasjon. Oppretter du et nytt ladepunkt, må du ha en ladeboks. Dette er litt dyrere, men med på kjøpet får du bedre lading og brannsikkerhet.

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com