Lyn ødelegger for milliarder

I løpet av de siste ti årene er det utbetalt ca. 2 milliarder kroner i erstatning etter lynnedslag her i landet. Det ble innmeldt 2600 skader på bygninger og innbo etter lynnedslag i 2018 i følge Finans Norge. Sommeren er høysesong for lyn og torden. I fjor ble det registrert ca. 200 000 lyn over Norge i følge Meteorologisk institutt.

Tekst: redaksjonen

– Et overspenningsvern er en billig forsikring av verdier i hjemmet, men flere hundretusen boliger er uten slikt vern, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo, i en pressemelding.

Sårbart strømnett

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag fordi mange steder går kraftlinjene i lange luftstrekk. (Alle ill. foto: iStockphoto.com).

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag. Utfordringen er at vi bruker relativt mye luftlinjer, og Norge har en stor utstrekning på høyspentnettet. Problemene er størst i distriktene der kraftlinjene går i lange luftstrekk.

– Med et riktig overspenningsvern kan du sikre deg mot ødelagt utstyr som følge av lynnedslag eller feil i høyspentnettet. Overspenninger som går i strøm- eller ekomkabler kan ødelegge elbil, TV, PC, vaskemaskin, og nær sagt alt som er koblet til strøm i boligen. Et godt overspenningsvern forhindrer slike skader effektivt, sier Hanstad.

Flere hundretusen uten overspenningsvern

– Våre beregninger viser at flere hundretusen boliger er uten overspenningsvern og jordfeilbrytere. Slikt utstyr er det krav til i nye boliger, mens mange boliger som er bygget før 2010 mangler vern. I følge Hanstad er det viktig å ha to typer overspenningsvern – et grovvern i inntaksskap eller sikringsskap og et ”finvern” som settes mellom stikkontakten og hvert enkelt apparat.

Sjekk sikringsskapet for å unngå overbelastning på strømnettet. (Ill. foto: iStock.com),

– Enkelt forklart kan vi si at «grovvernet» fjerner energien i overspenningen, og at «finvernet» fjerner spenningstopper. Det vil si at elektronisk utstyr i huset kan bli ødelagt av overspenninger, selv om det er montert et overspenningsvern i sikringsskapet. Det må i tillegg settes inn et «finvern» som beskytter utstyret som er plugget i stikkontakter og tilkoblet andre steder i huset. Det aller meste av forbruker elektronikk og hvitevarer vil kunne ta skade av en overspenning. Det er fordi produkter i dag er avanserte og inneholder langt mer elektronikk enn tidligere, forteller Jon-Steinar Sjøvik Hanstad.

Lynet trenger faktisk ikke å slå ned i boligen for at elektronikken kan bli ødelagt. Nedslaget kan være et godt stykke unna. Et direkte lynnedslag kan føre til en spenningsøkning flere kilometer unna nedslaget. Blir det overspenning i nettet, kan elektronikk ta skade, utstyr kan kortslutte eller få jordfeil. Dette kan i verste fall føre til en brann. En skade etter en overspenning trenger ikke å være synlig fra utsiden av produkter eller installasjonen. Reparasjon av en slik skade vil fort koste like mye som å kjøpe nye produkter. Hvis man har mistanke om at det elektriske anlegget har vært utsatt for en overspenning er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet og elektrofagfolk slik at skjulte skader kan avdekkes.

Elbil

Hvis du har en elbil til lading i husstanden er det krav om at det finnes et overspenningsvern i installasjoner installert fra og med 2018. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Hvis du har en elbil til lading i husstanden er det krav om at det finnes et overspenningsvern i installasjonen. Dette gjelder nye installasjoner fra og med 2018, samt når stikkontakter blir benyttet som ladeuttak. Nelfo anbefaler en ladeboks med type 2 kontakt.

Et lynnedslag kan føre til stor skade på en elbil, og det er ikke sikkert at forsikringsselskapet dekker denne skade hvis du ikke har et overspenningsvern.

– Vi har sett flere eksempler på elbiler som har tatt så stor skade at det har kostet mellom 50 – 100 000 kr å utbedre skaden. Biler har også blitt kondemnert, sier Hanstad.

Sikkerhet i en elbil ligger i batteriovervåkingen. Den sjekker mange parametre og sørger for svært sikre biler, ved en overspenning kan et slikt system ta skade, og det kan være kritisk.

Med et riktig montert overspenningsvern i sikringsskapet slipper du å bekymre deg for brann og skader på bolig og utstyr.

En billig forsikring

Montering av overspenningsvern som gir totalbeskyttelse av hele el-anlegget er en rimelig forsikring, og i mange tilfeller rimeligere enn egenandelen på forsikringen.

Montering av overspenningsvern som gir totalbeskyttelse av hele el-anlegget er en rimelig forsikring, og i mange tilfeller rimeligere enn egenandelen på forsikringen.

– Pluggvern, som monteres i stikkontakten til utstyr, kan kjøpes av en elektroinstallatør eller i en el-butikk. Det er da viktig å kjøpe vern med rett tennspenning. Kjøper du via din elektroinstallatør er du sikker på at du får riktig utstyr, understreker Hanstad.

Tips fra elektroinstallatøren:

 • Installer overspenningsvern.
 • Kjøp finvern.
 • Ta ut støpsler ved tordenvær.
 • Trekk også ut nettverks- og antenneledninger.
 • Hold sikringsskapet lukket.
 • Hvis sikringene er unormalt varme må du kontakte elektriker.

Gode råd etter lynnedslag

 • Ta kontakt med en elektroinstallatør.
 • Ta kontakt med forsikringsselskap.
 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet.
 • Test at alt utstyr fungerer som det skal.
 • Støy på radio og TV kan være tegn på skade.
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt.
 • Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft.

Sommeren er høysesong for lyn og torden. I fjor ble det registrert ca. 200 000 lyn over Norge i følge Meteorologisk institutt. (Foto: Nelfo).