leieprisøkning
Etter husleieloven kan det gjennomføres en leieprisøkning samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI) når det har gått ett år siden husleiekontrakten ble inngått. Har leieforholdet vart lenge finnes det et alternativ til endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen.

Tekst: Redaksjon – post@boligmentoren.no

Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs leie». Med «gjengs leie» menes et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår i de aktuelle området. Tilpasning til gjengs er noe mer komplisert enn endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Dette siden gjengs leie er en teoretisk størrelse, og siden vilkårene for varsling og iverksetting er litt kompliserte:

  • Endringen må ikke tilsvare mer enn gjengs leie på iverksettingstidspunktet.
  • Endringen kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er fremsatt skriftlig krav til leietaker, og tidligst ett år etter siste indeksregulering av husleien.
  • Skriftlig krav til leietaker kan ikke sendes før leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, og det må ikke ha skjedd andre endringer med husleien enn det som kan kreves etter reglene om indeksregulering.

    Som medlem i BoligMentoren får du tilgang til mal for varsel til leietaker om leieprisøkning til «gjengs leie». (Ill. foto: iStockphoto.com).

Som medlem i BoligMentoren får du tilgang til mal for varsel til leietaker om leieprisøkning til «gjengs leie».

Husleiekontrakten til BoligMentoren gir i tillegg god veiledning om leieprisøkning.

Ta gjerne kontakt med oss i BoligMentoren dersom du planlegger å gjennomføre en leieprisøkning og er i tvil om hva du kan kreve eller hva du skal gjøre.

Les også: Ikke gjør feil ved leieprisøkning.

Bli medlem

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).