Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI) når det har gått ett år siden husleiekontrakten ble inngått. Har leieforholdet vart lenge finnes det et alternativ til endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen.

Tekst: Redaksjon – post@boligmentoren.no

Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs leie». Med «gjengs leie» menes et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår i de aktuelle området. Tilpasning til gjengs er noe mer komplisert enn endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Dette siden gjengs leie er en teoretisk størrelse, og siden vilkårene for varsling og iverksetting er litt kompliserte:

  • Endringen må ikke tilsvare mer enn gjengs leie på iverksettingstidspunktet.
  • Endringen kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er fremsatt skriftlig krav til leietaker, og tidligst ett år etter siste indeksregulering av husleien.
  • Skriftlig krav til leietaker kan ikke sendes før leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, og det må ikke ha skjedd andre endringer med husleien enn det som kan kreves etter reglene om indeksregulering.

*Som medlem i BoligMentoren får du tilgang til mal for varsel til leietaker om leieprisøkning til «gjengs leie».

*Husleiekontrakten til BoligMentoren gir i tillegg god veiledning om leieprisøkning.

Ta gjerne kontakt med oss i BoligMentoren dersom du planlegger å gjennomføre en leieprisøkning og er i tvil om hva du kan kreve eller hva du skal gjøre.

Les også: Ikke gjør feil ved leieprisøkning.

Bli medlem

 

Det er viktig å følge reglene når du skal øke leieprisen. (Ill. foto: iStockphoto.com).