Langvarig kulde øker brannfaren

Flere steder i landet har kulda over lengre tid bitt seg fast, og det ser ikke ut til å endre seg med det første. Norsk brannvernforening frykter økt antall boligbranner, siden langvarig kulde øker faren for brann. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Mange sprengfyrer både med strøm og ved. (Begge foto: istockphoto.com).

– Med kulde følger økt behov for fyring. Vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening, i en pressemelding.

Rundfyring og pipebrann

Brannvernforeningens frykt er allerede en realitet. Nyheter over hele landet melder daglig om branner og branntilløp. I Oslo forteller brannvesenet at spesielt pipebranner er et stort problem.

En vanlig årsak til pipebrann er sprengfyring, hvor du fyller opp ovn eller ildsted med store mengder ved. Under fyringen holdes trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Dette kalles rundfyring og medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Mye beksot kan føre til brann i skorsteinen.

– Rådet vårt er å benytte mindre og hyppigere ilegg av ved kombinert med god trekk. Det gir både en renere og mer økonomisk forbrenning, forklarer Søtorp.

For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen, er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden. I tvilstilfeller bør man få skorstein og ildsteder sjekket av fagfolk på området.

Ikke fyr for hardt

Søtorp ønsker ikke at folk skal fryse i boligene sine, men advarer likevel mot å fyre for hardt. Overbelastning av elektriske anlegg er også en stor brannfare. Eldre el-anlegg bør kontrolleres og eventuelt oppgraderes av en autorisert installatør.

– Det gjelder ikke minst anlegg med porselenssikringer som kanskje er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til hva husholdningen benytter av elektrisk utstyr, påpeker han.

Sjekk sikringsskapet

For å forebygge brann i kuldeperioder med stor belastning på det elektriske anlegget anbefaler Brannvernforeningen en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Om det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte en autorisert installatør.

– Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke, avslutter direktør Rolf Søtorp.

Sjekk sikringsskapet for å unngå overbelastning på strømnettet. (Ill. foto: iStock.com),