Slik lader du elbilen hjemme

I slutten av september i fjor var det ifølge Norsk elbilforening registrert 187 773 elbiler og ladbare hybridbiler i Norge. De fleste av disse elbileierne er avhengig av å få ladet bilen sin hjemme. Men er det bare å lade rett i utekontakten? 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo, juridisk rådgiver – post@boligmentoren.no

Det er strenge regler for hvordan du kan lade elbil og ladbare hybridbiler. Bor du i borettslag er det styret som godkjenner om de ønsker å sette opp ladestasjoner. Hva gjør du hvis styret i borettslaget sier nei?

Tyr til egne løsninger

Enkelte elbileiere må ty til egne løsninger når borettslaget sier nei til felles ladestasjoner. Det er imidlertid lurt å tenke seg om to ganger før man selv setter opp en ladestasjon. Å ta en skjøteledning gjennom vinduet eller bruke en ujordet stikkontakt for å lade elbilen er for eksempel svært brannfarlig og ikke lov.

Hvordan man kan etablere ladestasjoner hjemme er regulert i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det to måter man kan etablere en lovlig ladestasjon hjemme på: Mode 2, som vil si at det brukes en vanlig kontakt, og Mode 3 der man fester en ladeboks på veggen. Direktoratet anbefaler å etablere en Mode 3-ladestasjon dersom man har mulighet til det, da denne typen gir bedre sikkerhet, lader raskere og har større fleksibilitet.

Hva er reglene for elbil-lading? (Ill. foto: iStockphoto.com).

Mode 2 – vanlig fast kontakt

Dersom man må bruke en vanlig, fast kontakt til å lade elbilen, skal selve ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt (Schuko-kontakt). På ladeledningen skal det henge en boks som styrer både ladestrøm og sikkerhet. Ladekontakten skal forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Dette fordi ladekontakten vil stå på maks når bilen lades, og en høyere kurs på sikringen kan føre til varmgang som kan lede til brann. Videre må kursen være beskyttet av en jordfeilbryter type B, slik at kursen ikke forstyrres av bilens ladesystem. 

Mode 3- ladeboks på veggen

Skal det etableres en vegglader kan det enten brukes en fast kabel som plugges i bilen eller en type 2-kontakt. På slike ladere brukes det kurs med enten 16A eller 32A sikring. En Mode 3-ladeboks vil ha innebygde sikkerhetsfunksjoner, slik at jordfeilbryter type B som regel er installert i boksen.

Hvordan går du frem?

DSB anbefaler at du i første omgang kontakter en elektriker som har erfaring med etablering av ladestasjoner. Det er lurt å sjekke at det elektriske anlegget ditt tåler belastningen før du setter i gang ladestasjonsprosjektet. DSB anbefaler å avklare størrelsen på hovedsikringer, nettsystem i bygget og eventuelle behov for oppgradering og vedlikehold. I tillegg må elektrikeren bistå med selve installeringen av ladestasjonen. DSB har en egen liste der du kan søke på elektrikere blant godkjente virksomheter i Norge: 

Ta kontakt med naboer i borettslaget som har elbil. Er dere flere som ønsker å etablere en ladestasjon er det kanskje mulig å få til et spleiselag. DSB anbefaler å bli enige med naboene om maks ladetid, antall biler som skal lades samtidig, hva slags ladestasjon dere skal ha, samt behovet for styrke og strøm. I tillegg er det lurt å ha avklart rutiner for inspeksjon av ladestasjonen og hvordan kostnader til bruk og annet vedlikehold skal fordeles. Det anbefales at ladestasjonen inspiseres ukentlig og at en elektriker går over stasjonen en gang i året.

Det er borettslaget eller sameiet som bestemmer om brukerne skal betale for etablering og drift av ladestasjonene, eller om det skal inngå i fellesutgiftene. (Ill.: iStockphoto).

Ta opp behovet med borettslaget

På grunn av den økende bruken av elbiler i Norge er ladestasjoner til elbiler noe borettslag bør diskutere. For mange er behovet for ladestasjoner like stort som behovet for en vanlig parkeringsplass. Å etablere en ladestasjon i et borettslag koster rundt kr 20 000. Utover dette trenger ikke utgiftene til ladestasjonen bli store, da det kan vedtas en ordning der brukerne av ladestasjonen betaler for løpende kostnader.

I tillegg kan en ladestasjon gjøre borettslaget mer attraktivt å bo i. Er dere mange i borettslaget med elbiler kan det derfor være en ide å diskutere muligheten med ladestasjoner med styret en gang til. Ligger borettslaget i Oslo kommune er det også mulig å søke om stønad til etablering av ladestasjonen.  Det kan være rimeligere, og ikke minst tryggere, å etablere en ordentlig ladestasjon i borettslaget enn å risikere at enkelte beboere tar skjøteledningen ut av vinduet.

Kilder:

https://elbil.no/elbilstatistikk/elbilbestand/
https://elbil.no/lading/borettslag/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#generelt