Kunnskap hindrer effektiv energioppgradering

Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot en mer energieffektiv bygningsmasse i Norge. Men undersøkelse viser at kunnskapsmangel både hos boligeiere og i byggenæringen ofte hindrer maks utbytte av en stor oppgradering.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Eneboliger fra perioden 1960-1990 har enorme muligheter for energisparing. I Norge er rundt 60 prosent av alle eneboliger bygget i denne perioden, noe som er rundt 700 000 boliger. Disse boligene trenger i stor grad rehabilitering og oppgradering. Selv om energieffektivisering ikke alltid er et mål i seg selv for huseiere som vil oppgradere boligen sin, kan det være mye å tjene på å iverksette flere energieffektiviseringstiltak, når de først bestemmer seg for å gå i gang med en den store jobben. Dette er noe av funnene i et forskningsprosjekt gjennomført av SINTEF Byggforsk.

Lang vei å gå
Seniorforsker Åshild Lappegard Hauge hos SINTEF Byggforsk har sammen med seniorforsker Judith Thompsen undersøkt fire ambisiøse boligoppgraderinger. De har intervjuet boligeierne om hva som motiverte dem, og hvilke utfordringer de møtte i oppgraderingsarbeidet. Det viser seg at byggenæringen har en vei å gå når det gjelder kunnskap om og tjenester knyttet til energieffektivisering av småhus. Hauge sier at hun fikk klare og tydelige svar fra eierne.

– Det var en utfordring for huseierne å finne tilstrekkelig informasjon om energioppgradering, og noen håndverkere manglet kunnskap om hvilke tiltak som burde gjennomføres. Huseiernes erfaringer viser at det er store muligheter for forbedring av tjenester i byggenæringen, og for utvikling av produkter til oppgraderingsmarkedet, sier Hauge.

Motivasjon og utfordringer
I undersøkelsen kommer det frem at motivasjonen for energieffektivisering ofte er en «bi-effekt» når eiere setter i gang oppgradering av boliger som er modne for det.
-Først og fremst er det et ønske om bedre bokomfort, men når huseierne først har bestemt seg for å gjennomføre tiltak, er de ofte mottakelige for flere energieffektiviseringstiltak. For alle er kanskje ikke økonomien er på plass for å gjennomføre full oppgradering på en gang, men da bør boligeier få hjelp til å lage en langsiktig plan, slik at mulighetene for senere tiltak er mulig. For at dette skal være mulig må det være god kunnskap om energieffektiv oppgradering i byggebransjen, skriver forskerne i rapporten.

-­Intervjuene med huseierne viste tydelig at energieffektiv oppgradering ennå ikke er noe naturlig tema i byggebransjen gjennom alle ledd, og at det er et stort potensial for forbedring av tjenester i på dette området, forteller Hauge.

Motivasjonsfaktorer for oppgradering
De største motivasjonsfaktorene for beboerne er altså få et varmt hus med mere komfort, et generelt behov for oppgradering, å spare strøm og få lave strømregninger. Tilbygg for å få større plass og innvendig oppussing er også viktige motivasjonsfaktorer. Noen huseiere hadde fra starten av som mål å oppnå en bedre energistandard, i andre tilfeller bestemte huseierne seg for å gjennomføre ekstra tiltak når det først var behov for oppgradering.

Men huseierne møtte også flere utfordringen, spesielt ved informasjonsinnhenting, et lavt kunnskapsnivå hos håndverkere om tekniske løsninger og detaljer, høye kostnader og vanskelig tilgjengelige materialer og produkter.

Innhenting av kunnskap
Det går frem av rapporten at internett var den viktigste kunnskapskilden i flere prosjekter, men at det ble også brukt arkitekt og rådgivere med erfaring eller vilje til å skaffe seg kunnskap om energieffektiviseringstiltak.
– Dette var huseierne fornøyd med og noe de varmt anbefalte, sier Hauge.

Alle oppgraderingsprosjektene i intervjuene har hatt profesjonelle håndverkere involvert, men mange huseiere hjalp til med bygging for å spare penger og for å ha kontroll over det som håndverkene gjorde. I noen tilfeller var også huseierne de som passet på at løsninger og detaljer ble gjennomført riktig.

Dette er noen av resultatene som er å finne i rapporten «Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering», som er en del av SEOPP-prosjektet (Systematisk energioppgradering av småhus).

Denne artikkelen var en del av tema  Energioppgradering i medlemsbladet til BoligMentoren nr. 1-2015.

Her er en enebolig på Rissa før oppgradering til energieffektiv standard. (Foto: Privat)

Her er en enebolig på Rissa før og etter oppgradering til energieffektiv standard. (Foto: Privat)

Her er en enebolig på Rissa etter oppgradering til energieffektiv standard. (Foto: Privat)

Her er en enebolig på Rissa før og etter oppgradering til energieffektiv standard. (Foto: Privat)