Kredittvurdering av leietakere

Mange utleiere er av den oppfatning at man ikke kan foreta kredittvurdering av leietakere før man inngår leiekontrakt. Dette er ikke tilfelle.

Tekst: Malin Lorentzen-Lund – student@boligmentoren.no

Datatilsynet opplyser på sine nettsider at privatpersoner som leier ut bolig har anledning til å få kredittvurdert potensielle leietakere. Dette ble slått fast i en avgjørelse av personvernnemnda i 2008, og henger sammen med den økonomiske risikoen det innebærer å leie ut bolig. Profesjonelle utleiere har derimot ikke en slik mulighet, da den økonomiske risikoen vil være å betrakte som en normal risiko knyttet til forretningsdrift.

Spesielle vilkår

Det må antas at få utleiere benytter seg av muligheten. For å få slike opplysninger, må man henvende seg til et kredittopplysningsselskap. Det er opp til selskapet om de vil tilby slike tjenester for privatpersoner. Det følger av personopplysningsforskriften at kredittopplysninger bare kan gis til de som har saklig behov for det. Utleiere må derfor legitimere dette behovet overfor selskapet. Et vilkår for å få opplysninger, vil gjerne være at det kun er aktuelle leietakere som vurderes. Blir opplysningene gitt eller bekreftet skriftlig av selskapet, skal det sendes gjenpart eller kopi til den som har blitt vurdert.

Kredittvurderingen vil medføre en viss kostnad for utleieren som ønsker opplysningene.
En annen mulig løsning for å få en viss kunnskap vedrørende leietakers betalingsevne, er å be han eller henne om å kredittvurdere seg selv, for deretter å fremvise resultatet. Dette kan gjøres via nett eller telefon hos enkelte selskaper, og medfører en mindre kostnad som vanligvis ligger på rundt 50 kroner.