Kravene til boligannonser skjerpet av Forbrukertilsynet

I dag har Forbrukertilsynet lansert en ny veiledning om markedsføring av bolig. Årsaken er fordi de mener at utviklingen i markedsføringen av boliger har skapt et behov for nye retningslinjer. BoligMentoren sier veiledningen  er enda et skritt nærmere en tryggere bolighandel.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Kravene til boligannonser skjerpet av Forbrukertilsynet.

– Forbrukertilsynet har tidligere kommet med kritikk av praksis i boligannonser på blant annet Finn.no, med den konsekvens at bransjen nylig har foretatt en opprydning i disse. Hvis vi samtidig tenker på at regjeringen har foreslått viktige endringer i avhendingsloven hva gjelder selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, og at denne nye veiledningen kommer, virker det som om vi for alvor går i retning av endringer som vil skape en tryggere bolighandel, uttaler BoligMentorens talsmann og juridiske rådgiver, Vidar Heimset.

 Høyt prioritert

Forbrukertilsynet sier at bolig er et høyt prioritert område fordi det er så viktig for forbrukerne.

– Å kjøpe en bolig er for mange den største og viktigste investeringen de gjør i løpet av livet. Når du skal inn på boligmarkedet er det svært mye informasjon å sette seg inn i, både når det kommer til boligen selv, men også om lån og lånesøknader, forsikringer, og salg av nåværende bolig. Derfor må informasjonen som blir gitt i markedsføringen være tydelig, balansert og tilgjengelig, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, i en pressemelding.

Korrekt informasjon

BoligMentoren mener den nye veiledningen fra Forbrukertilsynet gir noen viktige signaler.

Markedsføringen skal vise et reelt bilde av boligen og eiendommen.

– Den tydeliggjør at annonsering i andre annonseformater enn Finn.no også må gi et korrekt og balansert inntrykk av boligen, også der det ikke er plass til mye informasjon, sier Vidar Heimset.

Han sier videre at veiledningen på en god måte synliggjør viktigheten av at potensielle kjøpere blir presentert for en totalpris, og at dette er et krav etter markedsføringsloven.

– For å oppnå en tryggere bolighandel er det helt sentralt at en potensiell kjøper har mest mulig informasjon både om pris og kostnader, og om boligen og dens tilstand, før de eventuelt legger inn et bud, sier Vidar Heimset.

Det har lenge vært trygt forankret innen forbrukerkjøp at annonsering må inneholde en totalpris. Vi som forbrukere er vant til å legge til grunn at det vi leser er totalprisen, en forventning vi også tar med oss inn i boligmarkedet.

– Derfor er det uheldig om annonseringen er utydelig hva gjelder pris og kostnader knyttet til eiendommen. Det er også viktig at veiledningen tematiserer uryddig markedsføring, som bruk av lokkepris og direktemarkedsføring, avslutter Heimset.

Hovedpunkter fra Forbrukertilsynets veiledning: 

  • Totalpris: Her tydeliggjør Forbrukertilsynet sin praksis. Markedsføringsloven krever at det ved prismarkedsføring må oppgis en totalpris som inkluderer alle kostnadene ved boligkjøpet, og hvor både fellesgjeld og alle omkostninger inkluderes i tillegg til prisantydning eller fastpris.
  • Annonsering med plassbegrensninger: Flere moderne annonseformater, som annonsering i sosiale medier, begrenser sterkt hvor mye informasjon om boligen det er mulig å gi og hvor lenge informasjonen er tilgjengelig for forbrukerne. Markedsføringen må likevel gi et korrekt og balansert inntrykk av boligen.
  • Bruk av illustrasjoner ved ny bolig: Ved markedsføring av nybygg har forbrukeren ofte ikke mulighet til å dra på visning eller til å se selve boligen. Illustrasjoner og andre virtuelle virkemidler som brukes i markedsføringen må gi et representativt bilde av hvordan eiendommen vil se ut, og det er viktig at boligen eller omgivelsene ikke blir fremstilt på en uriktig måte.
  • Lokkepris: Prisantydning skal ikke settes lavere enn det selger er villig til å akseptere eller lavere enn det meglers objektive vurdering tilsier. Den må heller ikke settes høyere enn meglers objektive vurdering.
  • Direktemarkedsføring: Veiledningen har et eget kapittel om reglene for direktemarkedsføring, for eksempel via telefon, e-post, SMS eller postkassen. Eiendomsmeglere ligger høyt på klagestatistikken til Forbrukertilsynet – hovedgrunnen til dette er at folk klager på at de mottar direktemarkedsføring fra meglere uten at de har samtykket til dette.

BoligMentoren sier det er viktig at annonsen er så tydelig som mulig når det gjelder pris på boligen og kostnader knyttet til eiendommen.