Kraftig nedgang i svart handel – renhold og vedlikehold av hus trekker snittet ned

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet svart. Det viser at folk flest ønsker å handle hvitt, men vi ser fremdeles noen utfordringer, sier skattedirektør Hans Christian Holte, i en pressemelding.

Det har vært en kraftig nedgang i svart arbeid, men ikke i alle bransjer. (Ill foto: iStockphoto.com).

– Et problem er at det i dag er for vanskelig for den jevne forbruker å vite hvem som er seriøse. Derfor ønsker vi å gi forbrukerne innsyn i flere opplysninger om skattemessige forhold, for å gjøre det enklere å sjekke om en bedrift oppfyller forpliktelsene sine, sier han videre.

-BoligMentoren: en positiv nyhet

Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart. Ti prosent sier at de har kjøpt svart arbeid, dette er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016, og en halvering i forhold til 2011-tallene.

BoligMentoren ser positivt på denne nyheten om nedgang, men ser at på noen områder krever det fremdeles hardt arbeid for å bekjempe svart arbeid.

Vidar Heimset, juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren. (Foto: Helene Aarnes).

– Dette er utvilsomt en gladnyhet, og forhåpentligvis vil de nye reglene om kontroll av vaskehjelp som ble innført 1. juli, føre til en bedring også på det feltet, sier talsmann og juridisk rådgiver i BoligMentoren, Vidar Heimset.

– Veien er lengre å gå når det gjelder tradisjonelle håndverkertjenester. Her må det på plass systemer som vil gjøre det vanskeligere for bedrifter å tilby svarte tjenester, og enklere for forbrukeren å velge seriøse aktører, sier Heimset videre.

Kjøp av vaskehjelp trekker ned

1. juli ble det innført nye regler om strengere kontroll av at vaskehjelp skal være registrert i enhetsregisteret. Håpet er at det bidrar til at flere handler hvitt. (Ill. foto: Colourbox.com).

De tre typene oppdrag som skiller seg negativt ut i undersøkelsen, er vaskehjelp/renhold, hvor 29 prosent av de som kjøper slike tjenester sier de har handlet svart. Deretter følger barnepass og annen hjelp i hjemmet etter med 24 prosent, mens vedlikehold av hus i form av maler- og snekkerarbeid ligger på 13 til 16 prosent utbredelse.

8 prosent oppgir at de har kjøpt vaskehjelp/renhold, 8 prosent malertjenester, mens 18 prosent oppgir å ha kjøpt snekkertjenester og 3 prosent barnepass og annen hjelp i hjemmet.

– Ta renholdet seriøst

BoligMentorens samarbeidspartner CityMaid uttalte i forbindelse med lovendringen om økt kontroll av at vaskehjelpen er registrert i renholdsregisteret, at dette er en seier for bransjen, forbrukerne og ikke minst renholderne. Håpet er at denne regelen vil føre til mindre svart arbeid, og råder derfor alle til å handle hvitt.

Hanne Nordhagen, CEO/Daglig leder i CityMaid. (Foto: CityMaid).

– Å velge en seriøs aktør ved kjøp av renholdstjenester er trygt og godt, og du vet hvem du slipper inn i ditt hjem. I tillegg til å få et rent hjem, får du også ren samvittighet. Det koster å drive lovlig og forvalte vårt samfunn videre, sier CEO/Daglig leder i CityMaid Hanne Nordhagen.

– Vi vil oppfordre alle forbrukere til å handle hvitt og dermed ta et felles ansvar for et ryddig samfunn med gode ordninger til enkeltindividet som vi alle vil nyte godt av, sier Nordhagen videre.

Svart arbeid smitter

Undersøkelse viser en nedgang i bruken av svart arbeid. Men det holdningsskapende arbeidet må fortsette. (Ill. foto: Helene Aarnes).

Av de som har handlet svart de to siste årene, regner 23 prosent med å kjøpe svart arbeid igjen i løpet av det neste året. Tilsvarende er det 3 prosent av de som bare handler hvitt som regner med å handle svart, dersom de får tilbud om det.

– Svart økonomi undergraver velferdssamfunnet og det seriøse arbeidsliv. Alle som forsvarer vår velferdsmodell som blant annet inneholder gode og trygge barnehager, gratis skole og et kompetent helsevesen, har derfor en interesse av at arbeid utføres hvitt og at arbeidslivets lover, regler og avtaler følges, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Det er derfor gledelig å se at utviklingen går riktig vei, men vi må hele tiden rette oppmerksomhet på kampen mot svart økonomi, sier hun.

Unio er sammen med LO, NHO, YS, KS, BNL og Fellesforbundet deltakere i Samarbeid mot svart økonomi sammen med Skatteetaten.

Svart arbeid er kriminelt, både for selger og kjøper. Det er også en av de største truslene mot velferdsstaten. (Ill. foto: iStockphoto.com).