Hva er reglene for kortidsutleie i eierseksjonssameier og borettslag? (Ill. foto: iStock.com).

I et eierseksjonssameie er det klare utgangspunktet at seksjonseier står fritt til å leie ut sin seksjon. Loven har imidlertid klare begrensninger når det kommer til korttidsutleie, som er leieforhold som varer i inntil 30 døgn sammenhengende og hvor hele seksjonen leies ut.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Av eierseksjonsloven § 24, syvende ledd fremgår det at det ikke er tillatt med kortidsutleie i mer enn 90 døgn i året. Formålet med 90-døgnsgrensen er å begrense hyppig og intensiv utleie.

Dersom alle seksjonene brukes som fritidsbolig gjelder ikke begrensningen i korttidsutleie på 90 døgn. Begrensningen rammer heller ikke tilfeller der seksjonseier leier ut en del av sin egen bolig, typisk ett rom eller en sofa, og samtidig bor der selv.

Grensen kan fravikes

Grensen på 90 døgn kan fravikes og settes til mellom 60 og 120 døgn i året. En beslutning om å fravike 90-døgnsgrensen må inntas i vedtektene og krever to tredels flertall på årsmøtet. Det kan ikke vedtas at korttidsutleie er tillatt i mindre enn 60 døgn eller mer enn 120 døgn i året.

Ikke uproblematisk

I høringen forut for vedtakelsen av bestemmelsen påpekte vi i vårt høringssvar at omfattende korttidsutleie kan medføre betydelig større uro i nabolaget, at leietakerne ofte ikke har kjennskap til husordensregler, samt at slik utleievirksomhet generelt er uheldig for sikkerheten i sameiet. Vi får også jevnlig meldinger om skadedyrproblematikk knyttet til intensiv korttidsutleie.

Borettslag

Adgangen til å drive kortidsutleie i borettslag er begrenset til inntil 30 døgn i året, det følger av borettslagsloven § 5-4. Denne grensen gjelder ikke ved utleie av enkeltrom eller sofa, når andelseier selv bebor andelen. Regelen i § 5-4 kan ikke fravikes i vedtektene.

Kanskje du også liker disse
Hva er reglene for kortidsutleie i eierseksjonssameier og borettslag? (Ill. foto: iStock.com).
Nabokonfliktar kan eskalere og bli blodig alvor for dei involverte. (Ill. foto: iStock.com).
Trær iStock
Å delta på dugnad er frivillig. (Foto: iStock.com).
styret