BOLIGMENTOREN

Postadresse:
Postboks 14 Kristianborg
5822 Bergen

Besøksadresse:
Kanalveien 62
5068 Bergen

E-post: post@boligmentoren.no

Tlf: 22 42 17 90

Telefontid: kl. 09.00-15.00

Org.nr: 941 255 280

ANSATTE

Vidar Heimset
Daglig leder/juridisk rådgiver
Tlf: 22 42 17 90
E-post: vidar@boligmentoren.no

Ole Christian Juriks
Juridisk rådgiver
Tlf: 22 42 17 90
E-post: ole@boligmentoren.no

Helene Aarnes
Redaktør
Tlf: 90 63 86 36
E-post: helene@boligmentoren.no