husleiesituasjon

Direktoratet for byggkvalitet vil at alle landets kommuner skal ta et krafttak for å sjekke at hybler og utleieboliger er gode nok.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Alle landets kommuner mottar i disse dager et brev fra Direktoratet for byggkvalitet med en oppfordring om å bli med på en nasjonal tilsynskampanje i 2023. Direktoratet vil at kommunene sjekker, gjerne på bakgrunn av tips eller varsler, at reglene er fulgt når noen har bygget hybel eller annen type utleiebolig, skriver Direktoratet i en pressemelding.

Mangel på hybler

Flere steder i landet er det mangel på utleieboliger på grunn har stort press i markedet. Dette gjør at flere opplever å ta til takke med utleieboliger med lav kvalitet til høy pris. I noen byer og tettsteder er det overskudd av hybler og andre type utleieboliger.

– Stor pågang på utleiemarkedet er ingen unnskyldning. Alle har rett på en trygg bolig som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift, slik som godkjente rømningsveier, størrelse på rommene og andre forhold som berører inneklima, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

DiBK oppfordrer kommunene til å sette søkelyset på gode boforhold. (Foto: iStock.com).

Prioriterte tilsyn

Fra 1. januar 2022 bestemte regjeringen at kommunene skal prioritere å føre tilsyn med om hybler eller leiligheter er omsøkte og lovlige. Nå vil Direktoratet at landets kommuner blir med på en kampanje som setter søkelys på gode og trygge boforhold. Målet er at flere skal føre tilsyn med leiligheter og hybler, og at de setter inn et ekstra gir tidlig høst 2023, når mange studenter igjen er på hybeljakt.

– Det er stor forskjell mellom kommuner når det gjelder kapasitet og rutiner for å føre tilsyn. Derfor varsler vi allerede nå at høsten 2023 blir viktig. Vi står klare til å gi råd til kommunene. Det er fullt mulig å føre tilsyn på måter som ikke er for ressurskrevende, sier Per-Arne Horne.

Direktoratet vil utover våren publisere veiledningsmateriell og hjelpemidler til bruk for kommunene, som skal gjøre det enklere å føre tilsyn med leiligheter og hybler.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).