Klimaet blir stadig varmere og våtere – det er viktig å sjekke huset

I dag ble kampanjen Sjekkhuset.no lansert. Kampanjen har som mål å øke bevisstheten blant folk om hva slags konsekvenser et stadig varmere og våtere klima i Norge har for deg og for samfunnet. Vet du egentlig om boligen din tåler styrtregn?

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Bak kampanjen står Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. De ønsker å øke bevisstheten ute blant befolkningen om konsekvensene klimaendringene har for hus, hytte og hage. I Norge har vi cirka 1,9 millioner hus og 450 000 hytter.

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet Elisabet Molander, her flankert av ministrene Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen.

Prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet Elisabet Molander, her flankert av ministrene Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen.

– Det er en handlingsrettet kampanje. På facebook og nettsiden Sjekkhuset.no vil du finne masse informasjon om hvordan du bør sjekke alt fra kjeller til tak og hva du kan gjøre for å klimatilpasse din egen bolig, hytte og eiendom. Du lærer hva du skal gjøre, og hvorfor du skal gjøre det. Ta for deg punkt for punkt og se hva du kan gjøre selv, og hva du eventuelt trenger hjelp til, forteller Elisabeth Molander, kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet og prosjektleder for kampanjen.

– Vi vet at folk ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Klimasjekk fra to statsråder
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene. Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Både Sanner og Helgesen har erfart hva flomregn kan gjøre på deres egne boliger. De håper boligeiere sjekker huset sitt.

Både Sanner og Helgesen har erfart hva flomregn kan gjøre på deres egne boliger. De håper boligeiere sjekker huset sitt.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten «Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage». De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

–  Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi – som eiere – ta ansvar.  Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Klimaendringene er hverdagsværet

Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene og som utnytter de positive konsekvensene. Klimainformasjon og klima som problem er ingen ny sak, både som utfordring og debatt. Det har vært i folks bevissthet lenge, og noe Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har holdt på med i mange år.

– Miljøforvaltningen har tidligere hatt flere kampanjer, bl.a. Klimaløftet som ble rundet av for et par år siden. Nå er det viktig og fortsette dette gode arbeidet, og det gjennom blant annet kampanjen Sjekkhuset.no, forteller prosjektleder Molander.

Sammen med Herdis Laupsa, sjefingeniør i Miljødirektoratet, forteller de om hvor viktig det er å gjøre informasjonen om klimaendringer nært, og lett å forstå.

– Klimaendringene fører til mer nedbør og styrtregn.  Det skjer her og nå, ikke langt borte og ikke en gang i fremtiden. Det skjer rett utenfor døren, hos naboen og i nabobyen. Vi ønsker at folk skal bli opptatt av å klimatilpasse huset og hytta slik at byggskadene, og kostnadene som følger av klimaendringene, reduseres, sier Laupsa.

Klima i stadig endring

Forbered huset ditt på våtere vær. Et råd er å rense takrenner og rydde i vegetasjonen.

Forbered huset ditt på våtere vær. Et råd er å rense takrenner og rydde i vegetasjonen.

I fjor høst kom rapporten «Klima i Norge 2100» – som viser hvordan været i Norge kan utvikle seg i årene frem mot 2100.  Dersom utslippene ikke kuttes raskt og betydelig, vil klimaendringene få konsekvenser i Norge framover:

  • Det vil bli varmere – en økning på hele 4,5 ºC. Mest økning vil Innlandet og Nord Norge få.
  • Det blir stadig mer nedbør. Økningen vil være på hele 18 prosent.
  • Styrtregnepisodene blir kraftigere og kraftig regn vil komme dobbelt så mange dager som nå.
  • Regnflommene blir større og kommer oftere.
  • Snøsmelteflommene blir færre og mindre.
  • I lavtliggende områder vil snøsesongen bli kortere, og kan bli nesten borte i mange år. I høyfjellet kan det bli større snømengder i enkelte områder. Reduksjonen vil bli størst i kystnære fjellområder på Vestlandet og i Nord Norge.
  • Det blir færre isbreer og mindre.
  • Havnivået vil stige mellom 15 og 55 cm avhengig av sted.
  • Det blir økt fare for jord-, flom- og sørpeskred – og i noen grad steinsprang.

Les mer om rapporten på miljøstatus.no

– Rapporten er viktig for oss å ha i bunn når det gjelder kampanjen, hvor Miljødirektoratet kan klima, og Direktoratet for byggkvalitet kan hus. De vet akkurat hva som skal til for å klimatilpasse, så dette er en god match mellom to fagområder som vi nå leder ut gjennom Sjekkhuset.no, sier Molander.

Vannet er den største utfordringen for huseiere. Det kan ta nye veier og trenge inn i kjellere. Fuktigere klima øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615 000 bygninger høy risiko for råteskader, et tall som øker til 2,4 millioner innen 2100. Allerede i dag utgjør råteskader omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt kan også gi muggsoppskader som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Facebook og nettside

Lanseringen av kampanjen Sjekkhuset.no foregikk i en hage på Torshov i Oslo. Målet er å bevisstgjøre hvor viktig det er med en klimasjekk av huset og eiendommen.

Lanseringen av kampanjen Sjekkhuset.no foregikk i en hage på Torshov i Oslo. Målet er å bevisstgjøre hvor viktig det er med en klimasjekk av huset og eiendommen.

All informasjon som kampanjen gir om klimatilpasning, ligger på nettsiden Sjekkhuset.no. Der finner du også fakta om klima, intervju med personer som har kompetanse på emnet, pluss annet om klima og klimatilpasning. På facebook-siden blir det lagt ut løpende informasjon hver dag så lenge kampanjen varer.

– Kampanjen skal vare en tre ukers tid, men informasjonen vil finnes der i ettertid, så lik facebooksiden, og du vil bli oppdatert hver dag og lærer hva du kan gjøre for å bevare boligen og hytten din, sier Molander.

Sjekk kampanjens nettside: 

 og Facebooksiden: Sjekkhuset: