Klimaendringer og byggeskikk

På grunn av økningen i ekstremvær, må byggeskikken i årene fremover tilpasses mer lokalt klima. Dette blir en utfordring for ferdighusprodusentene, sier forsker Cecilie Flyen Øyen ved Sintef.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Forskning viser at økende ekstremvær i årene fremover vil være en stor utfordring for ferdighusbransjen. Forskningsleder og seniorforsker Cecilie Flyen Øyen ved Sintef Byggforsk har undersøkt sårbarheten i den eksisterende bygningsmassen, og sier ferdighusbransjen må ta disse utfordringene på strak arm.
– Den største risikoen for ferdighusbransjen med mer nedbør i årene fremover, er økt fare for råteskader. Derfor må boliger bygges med tanke på disse klimaendringene. Hvis ikke, vil norske hus slite med fuktproblemer framover, sier Øyen.

Grundige data
Flyen Øyen har jobbet med klimaendringer siden 2001. Hvis alt går etter planen skal hun forsvare sin doktoravhandling om fuktsikker byggeprosess og klimaendringer nå i høst. Avhandlingen heter: «Wet, wet, wet». Gjennom grundig forarbeid og innhenting av mye data over lang tid, har hun undersøkt hvor sårbar den eksisterende bygningsmassen er. Fløyen forteller at cirka 615 000 norske bygninger er plassert i områder som gjør dem utsatt for råteskader.
– Vi antar at innen 2100 vil 2,4 millioner bygg av dagens fire millioner bygg ligge i risikosonen for høye råteskader. Årsaken er en kombinasjon av nedbør sommer og vinter og temperaturendringer. Det vil gi et perfekt klima for oppblomstring av råtesopp. Vi kan ikke gå ned på kravene på hus, sier hun.

Disse tallene er publisert sammen med forskere fra blant annet NTNU, Multiconsult og Meteorologisk institutt. Hun sier det derfor er viktig å ta noen grep nå, for å forhindre dette.

Klimasoner og lokal byggeskikk
Flyen Øyen forteller at de har vurdert fire typehus for klimatilspasning og fuktsikring, og intervjuet fem kommuner.
– Både industri og kommuner må i større grad finne nye løsninger rundt om i landet. Byggeskikken bør være lokal og i større grad tilpasse seg det lokale klimaet. Vi har så ekstreme klimaforskjeller i landet vårt at husene ikke kan utformes likt fra sted til sted. Vi trenger anvisninger som legger mer vekt på de geografiske forskjellene, sier hun.

Hun råder boligkjøpere å stille krav om at boligen de kjøper er fuktsikker og klimasikker, og få dokumentasjon på dette. Selv om det betyr økte kostnader for alle parter å sikre at ferdighusene blir bedre, vil det samtidig spare folk for skader og helseproblemer senere, mener forskerne.

Unikt samarbeid
Forsker Flyen Øyen trekker frem flere eksempler på at klimasonene er i endring, det ekstreme vil bli mer ekstremt, for eksempel der hvor det er tørt, blir det tørrere, der hvor det er vått blir det våtere. Havet vil stige og det vil bli flere ekstreme episoder med flom, også urban flom i tillegg til skred. Hun er en forkjemper for at lokal klimatilpasset byggeskikk må få større fokus.
– Som forskningsinstitusjon er det vårt ansvar sammen med næringen. Dette samarbeidet synes vi er unikt. Men hvilke løsninger velger vi hvor? Det er viktig å lage mer robuste løsninger der hvor det er nødvendig, og vi må finne en balanse mellom dem. Dette må det forskes videre på, sier hun.

Oppgrader, ikke rehabiliter
For eksempel har Finnmark mye vind, men lite fukt, noe som betyr at husene må bli tettere. Østlandet er fuktig, men har ikke så mye vind eller snø, og dette betyr at det trengs åpnere hus. Alle hus vil i fremtiden være utsatt, og klimaendringene gjør at det blir mer jobb å ha hus. Cecilie Flyen Øyen kommer med noen kjappe råd til boligeiere:
– Rens takrenner oftere, alt som tetter nedløp er en trussel. Etterse at beslag bak takrennen er i orden, og at takrennene lar skjøten være ut fra husveggen. Påse fallet inn mot husveggen, legg gress som suger opp fuktighet. Begynner panelet å bli tørt og sprekker? Vask huset godt før maling, beis oftere.

I tillegg råder hun folk å bruke hodet ved oppussing, og sier hvis du planlegger en rehabilitering, bør du heller satse på en oppgradering.
– En oppgradering øker kvaliteten og verdien på huset, mens en rehabilitering reparerer huset. Litt mer investering nå kan lønne seg i lengden. Bor du for eksempel i et trekkfullt hus – øk isoleringen med fem til ti centimeter til, og bytt til ordentlige kvalitetsvinduer.

Det nye været kan også gi grobunn for andre regler og krav når boliger skal bygges. På grunn av økt nedbør kan norske boligutbyggere kan bli nødt til å anlegge takhager, beplantning som suger vann og regnbed, som er fordypninger i terrenget med planter som liker mye vann. Flyen Øyen sier vi allerede har mange erfaringer med at fortetting og mye bruk av asfalt og belegningsstein, fører til mer flom.
– Derfor er det viktig at du tenker deg om hvis du planlegger oppgradering av gårdsplassen. Velg noe som ikke er tett, men som drenerer. Legger du stein, renner vannet rett til gata, eller i kjelleren hvis det heller feil vei. Da er for eksempel grus et mye bedre alternativ, råder hun.