Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).

Høsten 2022 skapte høye strømpriser økt interesse for egenprodusert strøm med solceller. Leverandører slet med å finne nok montører, så vel som materialer og utstyr, til å håndtere den økte etterspørselen.

Tekst: Cathrine Sæther – byggstart.no

I mange år var solceller forbeholdt spesielt interesserte, og hytteeiere som ville ha strøm nok til å koke kaffe. De siste årene har en kombinasjon av høye strømpriser, økt søkelys på bærekraftighet og utviklinger i solcellemarkedet både gjort solceller mer tilgjengelige og mer ettertraktet.

Prislappen er fortsatt relativt høy, og selv om det finnes flere tilbud og alternativer som tilgjengeliggjør solceller for flere, er det ikke et tiltak som nødvendigvis passer for alle.

Det grunnleggende

Solceller omgjør sollys til strøm, og et solcellepanel består av flere solceller. Solcellene er laget av grunnstoffet silisium, og har vanligvis en effektgrad på rundt 20 prosent. Panelene produserer strøm som omgjøres av en inverter til strøm som boligen kan bruke, og som kan sendes tilbake til strømnettet.

Alternativer i dag

Solceller kan monteres på vegg og være frittstående, men det er helt klart vanligst å montere dem på taket. Dersom du gjør det har du tre alternativer

  • Du kan legge solcellene i form av panel som monteres utenpå eksisterende taktekke (utenpåliggende paneler).
  • Du kan legge paneler som er integrert i taktekke – dette betyr at noe av taktekke må rives (integrerte paneler).
  • Du kan legge solcelletakstein, som har solcellene integrert i hver enkelt takstein

Av de tre alternativene, er solcelletakstein det dyreste og også det med lavest effekt per kvm. Det er også få aktører som tilbyr denne løsningen.

Utenpåliggende og integrerte paneler bruker de samme solcellene og har tilnærmet lik effekt. Integrerte paneler blir dyrere, fordi du må fjerne eksisterende taktekke, men vil være mindre synlige enn utenpåliggende solceller.

Ettersom integrerte panel og solcelletakstein krever at du river deler av, eller hele, taktekket ditt, er dette løsninger som anbefales for de som har behov for å skifte taket uansett. Her er det også viktig å påpeke at det ikke bør legges utenpåliggende solcellepanel på et eldre tak – solceller har vanligvis en garanti på 30 år, men forventes å vare langt lenger. Da er det lite heldig om taket må byttes i løpet av denne tiden.

Forutsetninger

Taket må få nok sol til at solcellene kan produsere nok strøm. Det er fullt mulig å produsere godt med strøm i vårt kalde land, men hvor mye sola skinner i løpet av året har naturligvis noe å si.

Det som er viktigst, er lokale forhold. Står huset ditt i skyggen til et stort fjell, er nok ikke solceller aktuelt. Videre vil himmelretningen på taket og takvinkelen påvirke hvor godt solcelleanlegget vil kunne yte. Det finnes kartfunksjoner på nett som kan gi deg en ide om dette, men det beste er å få en fagperson på besøk, som kan evaluere potensialet til taket.

Skal du ha solceller, er det takentreprenører, elektrikere og strømleverandører som primært tilbyr dette. På generelt grunnlag lønner det seg å be om tilbud fra flere og sammenligne tilbudene for å finne det beste.

Er solceller noe for deg?

Selv om høye strømpriser har gjort solceller mer lønnsomt, og alternativer som å lease solceller har gjort investeringskostnaden mer overkommelig, er det ikke til å komme bort fra at solceller er relativt dyrt. Et vanlig anlegg til en enebolig vil ofte koste mellom 200 000 og 300 000 kroner..   Fra Enova kan det hentes inn støtte på inntil 47 500 kroner ved bygging av et stort anlegg. Denne støtten består av 7 500 kroner i grunnstøtte + 2 000 kr per kWp installert effekt, opp til 20 kWh.

Med dagens strømpriser, vil det i de fleste tilfeller ta mellom 10-15 år å spare inn investeringen. Etter dette vil anlegget fortsette å produsere strøm i minst 15-20 år, (når standard garanti utløper), men også med stor sannsynlighet i mange år etter. En investering i solceller krever tålmodighet og et langsiktig perspektiv.

Har du dette langsiktige perspektivet, og ønsker å bidra til den grønne omstillingen, kan solceller være noe for deg.

Integrert panel: Integrert panel betyr at du må fjerne noe av taktekket. (Foto: Shutterstock).

Integrert panel betyr at du må fjerne noe av taktekket. (Foto: Shutterstock).

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.