grille

Kan du nekte naboen å grille?

Våren er her og sommeren nærmer seg med stormskritt. Hva er vel bedre enn å fyre opp grillen og innta middagene ute på terassen eller på balkongen?

Tekst: Silje Østgaard Ljøen – post@boligmentoren.no

Vi i BoligMentoren får stadig spørsmål fra våre medlemmer om hva som er «grillreglene». Hvor mye må du tåle av naboens plagsomme grillos og sjenerende grillukt?

Det finnes ingen grillov, eller lov som direkte regulerer bruk av grill. Derimot finnes det bestemmelser både i naboloven, borettslagsloven og sameieloven som sier at vi ikke skal påføre naboen ulempe. For eksempel står det Borettslagslovens § 5-11 at bruken av leiligheten ikke skal «på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for andre andelseiere». Hva som er ulempe beror på en konkret vurdering, men plagsom grillukt og grillos vil typisk kunne være en ulempe.

Hvem bestemmer?

Det er opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme om man skal tillate grilling på balkongen. Mange boligselskap har husordensregler som regulerer om grilling er tillatt, og eventuelt hvilke typer griller som er tillatt. I borettslaget er det styret som fastsetter slike regler, mens det i eierseksjonssameier fastsettes på sameiermøter med alminnelig flertall.

På grunn av brannfaren er det i de fleste boligselskap kun elektrisk grill som er tillatt på beboerenes balkonger. Noen boligselskaper har etablert grillplasser på utendørs fellesområder.

Vis hensyn

Norges Astma- og Allergiforbund opplyser at stekeos er en av flere irritanter som kan gi astmasymptomer, eller utløse astmaanfall hos personer med astma eller kols. Dessuten er det enkelte som reagerer på den minste antydning av stekeos med ulike grader av pusteproblemer og reaksjoner i øyne og nese.

Forbundet har på sine nettsider noen enkle tips til hvordan man kan være hensynfulle når man griller:

•  Elektrisk grill og gassgrill avgir mindre forurensning enn grillkull.
•  Plasser grillen der hvor den gir minst sjenanse for omgivelsene.
•  Bruk aluminiumsfolie for å samle opp fett som smelter fra kjøttet og unngå oppflamming og os.
•  Unngå brent eller overstekt mat.
•  Kok pølsene i stormkjøkken istedet for å grille dem på engangsgriller. Det oser ikke og er samtidig mer miljøvennlig.

Snakk med naboen

Vår anbefaling er alltid å snakke med naboen, uansett hvordan du bor. Forklar problemet og se om dere kan finne en løsning som begge parter kan leve med. God kommunikasjon er er helt avgjørende for å løse konflikter på en god måte, og ikke minst for å bevare et godt naboskap.

Hvis naboen (e) reagerer på grillingen, er vår anbefaling alltid å snakke med naboen, uansett hvordan du bor. Kanskje dere kan arrangere en grillaften sammen? (Ill. foto: iStockphoto.com).