Innløst festetomt og skatteplikt

Fra medlemmer har BoligMentoren fått spørsmål om skatteplikt ved salg av bolig eller hytte på festetomt som nylig er innløst.

Tekst: Malin Lorentzen-Lund – student@boligmentoren.no

Vedr. bolig:
Kravet i skatteloven, er at gevinst ved salg av bolig, er skattefri dersom du har eid og bodd i boligen, minst ett av de to siste årene før salg avtales. Dersom du nylig har innløst festetomten, er det krav om ett års eiertid for tomten også, dersom du ønsker skattefri gevinst ved salg.

Vedr. hytte:
Skal du selge hytta som har stått på festet tomt som du nylig har løst inn? Da bør du være oppmerksom på følgende: Eiertid for hytte og tomt vurderes nemlig hver for seg i spørsmålet om du er i posisjon til å selge eiendommen skattefritt.

En hytte kan selges skattefritt dersom du har eid den i minst fem år, og den er brukt som egen fritidseiendom i minst fem av de åtte siste årene. De samme reglene gjelder for tomten hytta står på. Kravene til eiertid kan dermed skape problemer, da du først vil bli godskrevet eiertid for tomten fra innløsningstidspunktet. Hvis du ikke hadde løst inn tomta, med solgt hytta med en løpende festekontrakt, unngår du denne skatteutfordringen.

Her er et eksempel som illustrerer problemstillingen:
Hytte på festet tomt kjøpt i 2008. Den er eid og brukt av eieren i alle årene frem til salg i 2015. Eieren innløser festetomten i 2011 og i 2015 selger han hytte og tomt. Han blir da skattepliktig for gevinsten på salget av tomta, fordi han selger den ett år før kravet om eiertid på fem år er oppfylt. Hadde han ventet til 2016, ville hele gevinsten vært skattefri.

Dersom du løser inn festetomt for bolig eller hytte, må du passe på de skattemessige konsekvensene ved et eventuelt salg.