Ikke vær underforsikret – du taper penger når ulykken rammer

– Når livet endrer seg, må forsikringsavtalene endres. Mange er underforsikret. Dette kan gjøre at du taper penger om ulykken er ute, forteller produktsjef Jostein Kalvenes i Tryg forsikring.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

I løpet av et år snakker Tryg Forsikring med flere tusen av sine kunder. Samtalen ender som oftest opp med at kundene gjør endringer i forsikringene sine. Dette kan ha stor betydning for økonomien om noe uforutsett skulle skje.

– Det ligger også en ekstra trygghet i å være godt forberedt på ulykker og sykdom ved å ha rett forsikring, forteller Jostein Kalvenes, produktsjef Tryg Forsikring.

Undersøkelse viser underforsikring

I en fersk undersøkelse foretatt av Norsk takst i november 2019, kommer det frem at takstbransjen også jevnlig ser eksempler på underforsikring og manglende dekning. Av skadetakstmenn i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir tre av ti at de ved skadeoppgjør jevnlig eller ofte opplever at folk er underforsikret eller mangler dekning, skriver de i en pressemelding.

– Dette kan for eksempel gjelde ved skader på uthus og mindre bygg som finnes i tillegg til hovedhuset, eller tilbygg som er oppført i ettertid, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Han mener også at mange kan ha behov for tilleggsdekning mot for eksempel sopp og råte uten å være klar over det.

– Slike skader utvikler seg over lang tid, mens forsikringsdekningen bare gjelder innenfor den tiden bygningen har vært forsikret i det aktuelle selskapet. Ved bytte av selskap kan man risikere avkortning, dersom man ikke har gardert seg. Generelt ser vi en dreining i retning av at flere typer skader forutsetter separate tilleggsdekninger, forteller Pettersen.

Sparer penger og får en tryggere hverdag

Produktsjef i Tryg Forsikring, Jostein Kalvenes. (Foto: Tryg forsikring).

Jostein Kalvenes i Tryg Forsikring sier at forsikringene dine som oftest er et speilbilde av det du eier og familiesituasjonen din, derfor er det viktig at de er oppdatert. En rådgivingssamtale tar 10-15 minutter og alle oppgitte opplysninger blir gått gjennom, og det blir stilt en rekke kontrollspørsmål for å finne ut av dine behov. Denne gjennomgangen kan for eksempel avdekke at huset er bygget på, du har anskaffet hund, eller hatt andre endringer i livet.

– En gjennomgang gjør at du får de forsikringene du trenger, og hverdagen blir tryggere for deg og familien din, sier Kalvenes.

Norske hjem er underforsikret

Kalvenes sier videre at mange husstander i Norge er underforsikret på innbo – det vil si at alt du har av verdi inne i huset, er verdsatt lavere enn det bør.

– Årsaken er gjerne at det er vanskelig å forestille seg verdien på alt du eier. I tillegg kan du ha skaffet deg mye nytt på innbofronten siden siste forsikringssjekk, som kanskje var tilbake i 2014. Når verdien av innboet ditt øker, må du huske å oppdatere forsikringsselskapet på forsikringssummen. Dette er viktig, for ved brann eller innbrudd er det veldig kjedelig å være underforsikret. Da får du utbetalt det du hadde av verdier i 2014. Slik kan du tape penger på ikke å oppdatere oss i Tryg, sier Kalvenes.

Oppdages ofte ved skadetaksering

President Sture J. Pettersen i Norsk takst. (Foto: Norsk takst).

Sture J. Pettersen, president i Norsk takst jobber med skadetaksering i selskapet Takstforum Nord, og ser også jevnlig at forsikringstakere har undervurdert verdien av eget innbo og løsøre. Mange er heller ikke bevisste når det gjelder forskjellen mellom forsikringer basert på henholdsvis fullverdi og førsterisiko.

– Hvis bygg eller innbo er forsikret med førsterisiko, gjelder forsikringen bare opp til avtalt beløp, selv om dette ikke er nok til å dekke hele skaden. Å oppdage dette i ettertid kan bli en kostbar erfaring. Det å shoppe forsikring uten å være god på vilkår er i det hele tatt en risikosport, sier han.

Svarene på Norsk takst sin undersøkelse viser også at mange nordmenn er dårlig forberedt på å måtte dokumentere hva tingene deres er verdt.

– Tre fjerdedeler av skadetakstmennene oppgir at de jevnlig eller ofte ser eksempler på dette. Bilder, kvitteringer og annen dokumentasjon kan vise seg avgjørende ved et forsikringsoppgjør hvis noe går tapt eller skades, sier Sture J. Pettersen.

Dokumenter eiendeler

Dette er noe Jostein Kalvenes i Tryg også er opptatt av. Han anbefaler at du går gjennom eiendelene dine rom for rom og summerer til slutt. På tryg.no finner du en innbokalkulator, utarbeidet av Finans Norge, som baserer seg på et gjennomsnittsbehov.

– Det er også viktig å informere oss hvis du oppgraderer hus eller fritidsbolig på andre måter. Skaffer du deg alarm, og glemmer å si ifra, kan du tape vår rabatt – som fort kan utgjøre noen hundrelapper, forteller Jostein Kalvenes.