håndverkere

– Sier du ja til slike tilbud kan det bli en dyr affære, i tillegg risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Skatteetaten har de siste tre årene reist ut til boligstrøk over hele landet og delt ut brosjyrer som gir deg gode råd om hva du bør gjøre når hyrer håndverker. Totalt er det delt ut ca. 200.000 brosjyrer.

håndverkere

Skattekrimsjef Erik Nilsen advarer mot omreisende, useriøse håndverkere. (Foto: Andreas Agasøster Vatnøy).

– Vi vil sterkt fraråde alle forbrukere om å kjøpe håndverkertjenester som tilbys på døra. Dette er aktører som bevisst unndrar skatt og avgift i millionklassen og utnytter arbeidstakere mens forbrukerne føler seg lurt og sitter tilbake med – i beste fall – dårlig utført håndverksarbeid. Det beste for deg som forbruker og for samfunnsøkonomien, er at du ikke kjøper tjenester av slike aktører, sier skattekrimsjef Nilsen, i en pressemelding.

Denne kampen mot useriøse håndverkere synes daglig leder i BoligMentoren, Vidar Heimset, er av stor betydning.

– Vi ser dessverre gang på gang at dette er en helt nødvendig innsats. Nå er vi inne i en periode hvor mange har fått eller vil få en strammere økonomi, og for noen kan det da være fristende når de får et rimelig muntlig tilbud på arbeid og vedlikehold som skulle vært utført. Slår man til på slike tilbud risikerer man både anmeldelse, tapte penger og elendig utført arbeid som man neppe vil kunne nå frem med en reklamasjon på, forteller Heimset.

Kontroll og veiledning

I tillegg til kontroll er veiledning av forbrukerne en viktig del av skatteetatens arbeid.

– Du som forbruker bør sjekke mye mer enn at virksomheten har et organisasjonsnummer når du skal hyre håndverker. Offentlige etater og bransjeorganisasjoner har laget en grundig veileder som tar deg gjennom stegene på hva du som forbruker bør sjekke. Søk etter “Tettpå” eller klikk deg inn på skatteetaten.no/tettpa, forteller skattekrimsjefen.

Vidar Heimset hos BoligMentoren følger opp med disse rådene:

– Når du mottar et tilbud er det viktig å sjekke enhetsregisteret (brreg.no) for å vite eksakt hvilket firma du har fått tilbud fra. Bak flotte firmanavn kan det skjule seg enkeltpersonforetak eller norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), som du kanskje ikke ønsker skal utføre arbeidet, eller kanskje det ikke eksisterer noe firma i det hele tatt, sier Heimset.

– All praksis viser at kjøpere som har skrevet kontrakt, og ellers har hatt en skriftlig korrespondanse med håndverker før, under og etter utførelsen av tjenesten, har en langt bedre mulighet til å vinne frem i tvister om mangelfull utførelse eller pris, sier han videre.

Kan få store konsekvenser

Konsekvensene ved å bruke useriøse håndverkere kan bli stor.

– Kvaliteten på arbeidet som utføres er ofte tvilsom, og det finnes en rekke eksempler på at håndverkerne drar før jobben er fullført, og spesielt dersom kunden har betalt på forskudd. Betaler du over 10 000 kroner kontant, risikerer du å bli medansvarlig for manglende betalt skatt og avgift på arbeidet. Og dersom du med viten og vilje kjøper svart arbeid, risikerer du politianmeldelse, mulig straff samt inndragelse av verdien på “gevinsten” ved dette kjøpet, advarer skattekrimsjef Erik Nilsen.

Husk skriftlig kontrakt

Hvis du havner i en tvist i etterkant av et utført arbeid, er det viktig at du har sørget for å inngå en skriftlig kontrakt.

– I tvister hvor alt er avtalt muntlig, blir det ofte ord mot ord. Uten andre holdepunkter vil ikke ditt ord veie tyngre enn håndverkerens. Det aller viktigste når du kjøper håndverkertjenester er at du sørger for at det inngås en skriftlig kontrakt, råder Vidar Heimset i BoligMentoren.

– Vi anbefaler at du overfor håndverker krever at Standard Norges håndverkerkontrakt skal benyttes, og at du først ønsker å betale for håndverkertjenesten når denne er utført. Slik vil du raskt kunne sile ut useriøse aktører, eller aktører som ikke har kapasitet og økonomi til å håndtere en reklamasjon på det aktuelle arbeidet, sier han.

skatteetaten.no/tettpa finner du en konkret veileder for hvordan du skal gå frem for å kjøpe håndverkertjenester. På handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du generelt kjøper tjenester trygt.

Kanskje du også liker disse
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).
Elektriker jobber iStock.com