hagestue

Nå er det ett år siden vi fikk bygge drivhus og hagestuer uten å søke. Det gjør at langt flere enn tidligere bygger seg en hagestue, men noen bygger ulovlig uten å vite det. Undersøk derfor først hva du har lov å gjøre på eiendommen din.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

For noen år siden kom en lovendring som gjorde det mulig å bygge større frittstående bygg uten å søke. Fasadepåkoblede bygg måtte derimot fremdeles innom kommunens bord, før man kunne gå i gang. Fra første mai i fjor fikk du endelig bygge mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten å søke. Det ga mange initiativ til å bygge en hagestue eller en vinterhage på huset sitt.

– Det siste året har vi opplevd god vekst i hagestuesalget, og en del av årsaken kan godt ligge i det nye regelverket, sier markedskoordinator Thore Fossheim i Grønt Fokus i en pressemelding, og legger til at det er godt at langt flere nå får realisert hagestuedrømmen, uten kompliserte søknadsprosesser.

Det er ikke fritt frem

Hagestue- og drivhuseksperten Grønt Fokus veileder mange kunder i hvilken hagestue de bør velge, og hvordan den skal settes opp. De erfarer at flere trenger veiledning på at det nye regelverket ikke gir fullt frislipp på vinterhager og hagestuer.

– Forenklingen i regelverket har gjort det vesentlig enklere for folk å bygge drivhus og hagestue, men samtidig må huseier selv sette seg bedre inn i regelverket. Bygger du ulovlig kan det bli dyrt og tidkrevende å rydde opp i ettertid, forklarer Fossheim, spesielt om du en gang skal selge eiendommen din.

Ønsker du å gjøre hagestuen om til en helårs vinterhage må valget tas tidlig. Tilfører man bare litt ekstra varme kan man sitte og spise en lang helgefrokost i en varm vinterhage en kald desemberdag. (Foto: Grønt Fokus).

Husk riktig avstand

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) informerer på sine nettsider at det er viktig å passe på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser. Den søknadsfrie terrassen må være minst 1,0 meter fra nabogrensen, mens det søknadsfrie tilbygget må være minst 4,0 meter fra nabogrensen. Ofte vil du finne strengere byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan. Da er det planen som bestemmer hvor langt unna du har lov å bygge mot for eksempel nabo, vei, jernbane, vassdrag eller flom- og skredutsatte områder. Bygger du for nærme kan du risikere at du må rive det du har bygget.

Sjekk med kommunen

På kommunens nettside finner du situasjonskart for eiendommen, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter, som det er viktig å sette seg godt inn i. I tillegg har eiendommen din gjerne en begrensing på hvor mye areal eller volum du kan ha bygninger på, samt om det er en byggegrense mot vei eller nabo.

– Du møter utfordringer om du vil utvide for eksempel en bevaringsverdig bygning eller bygge i nærheten av sjø og vassdrag, vei, trikk eller jernbane. Er du usikker bør du sjekke med kommunen. Her er det nemlig enklere å få tillatelse enn tilgivelse, sier Fossheim.

Grønt Fokus sine fem hagestuetips:

Definer behovet ditt:
Ønsker du å gjøre hagestuen om til en helårs vinterhage må valget tas tidlig. Tilfører man bare litt ekstra varme kan man sitte og spise en lang helgefrokost i en varm vinterhage en kald desemberdag.

Plasser hagestuen:
Ta noen kopier av hustegningene og skisser hvor og hvordan dere vil ha hagestuen. Det kan være bra å plassere den i tilknytning til stuen eller kjøkkenet. Tenk på hagen, trær og innsyn, sol og skygge, morgensol eller kveldssol.

Bestem størrelsen:
Hva vil du ha plass til? Tenk gjennom alt fra møbler til planter og bursdagsselskap. Vår erfaring er at folk oftere bygger for lite enn for stort.

Undersøk om du må søke. Gå inn på nettsiden til din kommune. Sjekk situasjonskart for eiendommen, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter. Det er også mye god hjelp i veiviseren på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: dibk.no

Planlegg bygging:
Tenk gjennom hva du skal gjøre og når. Hva starter du med? Må terrassen oppgraderes først? Gjør du alt selv eller setter du noe ut til en håndverker?

Direktoratet for byggkvalitet sine råd før du bygger tilbygg:

For å kunne bygge uten å søke må du:

  • Sjekke planene og bestemmelsene for eiendommen.
  • Passe på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser.
  • Ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen.
  • Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt.
  • Melde fra til kommunen om hva du har bygget.
 • Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).