Penger gis kontant. (Foto: iStock.com).

Når du bruker en håndverker til å gjøre arbeid for deg, må du betale moms til håndverkeren. Håndverkeren skal viderebetale momsbeløpet til staten. Tenk deg at håndverkeren unnlot å betale momsen videre til staten, og at staten derfor kommer til deg og ber om at du betaler moms for andre gang. Slik kan det faktisk bli dersom du ikke passer på!

Tekst: Senioradvokat Eirik Bjørhusdal – Harris Advokatfirma

Som ledd i myndighetenes innsats mot skatteunndragelser, og annen økonomisk kriminalitet, er det etablert en regel som pålegger privatpersoner et «medansvar» dersom håndverkeren som er brukt ikke oppfylte sine skatteforpliktelser til staten. Regelen er nedfelt i skattebetalingsloven § 16-50, og  lyder som følger;

«Den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger 10.000 kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Eirik Bjørhusdal, senioradvokat Harris Advokatfirma. (Foto: Harris).

Senioradvokat Eirik Bjørhusdal – Harris Advokatfirma. (Foto: Harris).

Betale dobbelt

Konkret innebærer dette at dersom håndverkeren du brukte ikke betaler riktig skatt og moms til staten,  risikerer du å måtte betale dette. For merverdiavgiften betyr det at du risikerer å måtte betale denne to ganger.

Som du kan lese av lovteksten, sier den at du som kjøper bare kan gjøres medansvarlig dersom du har betalt håndverkeren kontant. Etter lovens ordlyd kan du altså ikke bli medansvarlig dersom du betalte håndverkeren via bank.

Enstemmig Høyesterett

Skattemyndighetene har i en rekke saker forsøkt å pålegge medansvar på såkalt ulovfestet erstatningsansvar, dvs. medansvar også utenfor lovens bestemmelse. En av disse sakene ble tatt for retten, og gikk nylig helt til Høyesterett. En enstemmig Høyesterett sa imidlertid nei til skattemyndighetene, og konkluderte med at dersom forbrukeren har betalt håndverkeren via bank, kan denne ikke holdes medansvarlig for håndverkerens skatteunndragelse.

Saken som var oppe for Høyesterett viser at det er flere saker hvor skattemyndighetene har krevd og fått erstatning fra den uheldige kunden, uten at det har vært grunnlag for dette i jussen. Dersom du er en av de som har betalt skattemyndighetenes krav, bør du så snart som mulig kreve pengene tilbake fra skattemyndighetene.

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).