Hvordan lykkes du med å være utleier?

Når du leier ut bolig er det helt avgjørende å ha en skriftlig kontrakt som er signert av begge parter før leieforholdet starter, bruk BoligMentorens kontrakt og gjerne også vår mal for husordensregler. Vær nøye under utfylling av kontrakten.

Det er mange viktige punkter å regulere i en husleieavtale, blant annet størrelsen på leien, hva som er inkludert i leien, oppsigelsestiden og ikke minst tvangsfravikelse. Tenk også på om det er spesielle forhold ved ditt utleieobjekt som bør omtales i avtalen, for eksempel boder leietaker ikke skal benytte eller vedlikehold som stiller særlige krav til leietaker.

Et godt råd er å sette opp leiekontrakten slik at leietaker må betale første husleie og depositum forskuddsvis, altså slik at disse beløpene er på konto før nøkkel utleveres. Vi i BoligMentoren blir jevnlig kontaktet av medlemmer som først oppdager at leietaker er betalingsudyktig etter at vedkommende har flyttet inn i leiligheten.

Her kan du gratis laste ned BoligMentorens husleiekontrakt. Vår mal for husordensregler finner du på våre medlemssider.

Depositum

(Ill. foto: iStockphoto.com)

Avtale om depositum bør fremgå av husleiekontrakten. Deponering skal skje ved at beløpet settes inn på særskilt konto i leierens navn med vanlige rentevilkår. Spør om depositumskonto i banken, depositumet skal under ingen omstendighet betales inn på en konto som tilhører deg.

BoligMentoren anbefaler som hovedregel at det avtales depositum tilsvarende tre måneders leie som sikkerhet for krav etter leieavtalen. Det kan ikke avtales større beløp enn seks måneders leie jf. husleielovens § 3-5.

Når det gjelder bankgaranti er dette likestilt med depositum i loven, og det er de samme regler som gjelder. Det finnes i dag en rekke garantier gitt av for eksempel arbeidsgivere, NAV og ulike finansinstitusjoner, og ikke alle er like gode. Før man aksepterer garanti i stedet for depositum bør man være sikre på at garantien dekker det samme som depositum etter husleieloven gjør

Les hele saken her : Hvordan lykkes du med å være utleier?

Bli medlem