Bilde av føtter på elsparkesykkel.

Fra og med 1. januar 2023, ble alle som eier og bruker en elsparkesykkel lovpålagt å forsikre den. Har du en verdifull elsparkesykkel som du er ekstra glad i, kan du vurdere å velge vår samarbeidspartner Tryg sin Kasko-forsikring, som dekker brann, tyveri og skader på din egen sparkesykkel.

Tekst: Tryg forsikring – tryg.no

I slutten av januar i fjor år meldte Samferdselsdepartementet at de ville gjøre markante innstramninger for bruken av elsparkesykler gjeldende fra våren 2022. Bakgrunnen for vedtaket var antall uhell med alvorlige personskader og ikke minst konfliktnivået mellom elsparkesykler og andre trafikanter.

Tryg Forsikring gjennomførte i april i fjor en spørreundersøkelse via YouGov hvor de stilte en rekke spørsmål til kjennskap og holdninger rundt bruken av elsparkesykler. Undersøkelse viser at kun to av ti kjente til de nye reglene for elsparkesykler, mens syv av ti ikke gjorde det.

Dette er de nye reglene for elsparkesykler:
  1. Promillegrense på 0,2
  2. Omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»
  3. Nedre aldersgrense for barn på 12 år
  4. Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
Stor enighet om promillegrense

I og med at svært mange av personskadene på elsparkesyklister oppstår i påvirket tilstand, innføres det samme promillegrense som for bilister. Sammenhengen mellom rus og stygge ulykker er ifølge Samferdselsdepartementet tydelig, og Trygs spørreundersøkelse viste at folk virker å støtte opp om endringen. På spørsmål om det burde innføres en promillegrense svarte kun 8 prosent nei, mens hele 83 prosent av de spurte ønsket dette velkommen.

Vil ha strengere aldersgrense

Regjeringen innførte en aldersgrense på minst 12 år for å kjøre elsparkesykkel eller lignende kjøretøy. Bakgrunnen for dette var ikke antall personskader, men at de yngste trafikantene mangler trafikkforståelse og evne til å vurdere risiko.

Hele 83 prosent av de spurte ønsket å innføre nedre aldersgrense for elsparkesykkel, og de fleste syntes den burde gå ved 16 år. Av de spurte ønsket 44 prosent en 16-års aldersgrense, mens 20 prosent ønsket en 18-års grense. Kun 6 prosent av de spurte var imot innføring av aldersbegrensning.

For barn mellom 12 og 15 år ble det i tillegg innført et påbud om hjelmbruk ved kjøring på elsparkesykkel. 8 av 10 spurte støttet denne regelendringen.

Ønske om færre skader

– Innføringen av nye regler som også omfatter en promillegrense håper Tryg medvirker til langt færre skader enn tidligere, ikke minst alvorlige personskader. Sammen med innføring av begrensinger i utleievirksomhet i de store byene tror de skadeomfanget kan gå kraftig ned.
– Forhåpentligvis er det nå slutt på at hundrevis av personer havner på skadelegevakten hver uke på sommeren, etter å ha skadet seg på elsparkesykkel, svært mange i beruset tilstand. I tillegg håper vi obligatorisk ansvarsforsikring blir innført. Vi i Tryg har lenge vært en pådriver for at spesielt utleiere av elsparkesykler burde vært pålagt å forsikre kundene sine, slik det for eksempel er med leiebil, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Her kan du lese mer oppdatert informasjon om el-sparkesykkel:

Ansvarsforsikring for el-sparkesykler

Viktig å vite om el-sparkesykler

Hva er en lovlig el-sparkesykkel?

Kanskje du også liker disse