Hvem plikter å måke vekk snøen?

Hvem har plikt til å måke vekk snøen på eiendommen når du eier din egen bolig, er leietaker, bor i et borettslag eller et eierseksjonssameie? Og kan du kaste vekk snøen hvor du vil?

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Bli medlem av BoligMentoren

Eier du din egen bolig har du, i tråd med prinsippet om eiendomsrett, rett til å bruke eiendommen som du vil. Som eier av en bolig bestemmer du altså i utgangspunktet selv om og når du vil måke. Grenser eiendommen din til et offentlig sted, som et fortau, en vei eller sti, følger det som regel av lokale politivedtekter at gårdeier må fjerne is og snø, slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre forbipasserende.

Utleier eller leietaker?

I husleieforhold er utgangspunktet at ansvaret for snømåking faller på utleier. Husleieloven åpner imidlertid for at leietaker og utleier kan avtale en annen fordeling av vedlikeholdsansvar enn det loven sier.

Står det i leiekontrakten at leietaker plikter å måke snø, vil derfor leietaker være ansvarlig for snømåking. Dersom leietaker leier en hel bolig, er det for eksempel praktisk at det avtales at leietaker tar seg av måkingen. Bor både utleier og leietaker i samme bolig, kan det for eksempel avtales at leietaker må måke sin inngang, og utleier tar seg av den resterende måkingen på eiendommen.

Beboernes ansvar

I borettslag eller eierseksjonssameier har alle beboerne ansvar for sin egen leilighet, og må derfor sørge for å måke denne selv. Fellesarealene, som en uteplass eller inngangsparti, har alle beboerne vedlikeholdsansvar for. Det er derfor lurt å avklare måkerutiner i vedtekter eller ordensregler. Ofte kan det være praktisk å leie inn et firma som tar seg av måkingen, eller så kan måkeansvaret følge en rullerende liste.

Hvor skal snøen plasseres?

Uansett hvem som har ansvar for snømåking, er det viktig å tenke over hvor den måkte snøen plasseres. Det er for det første ikke lov til å plassere snøen på offentlig sted, som for eksempel veien som går forbi eiendommen din.

Selv om det kan virke fristende, er det heller ikke lov til å lempe snøen over på nabotomten. Etter naboloven kan du ikke sette i verk noe som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for en naboeiendom. Denne bestemmelsen gjelder også for midlertidige tiltak, som snø som vil smelte bort etterhvert. Snøen som måkes må derfor plasseres på egen eiendom. Dersom det er vanskelig å få plass til snøen, anbefaler vi å snakke med naboen om problemet. Det kan tenkes at du og naboen din kan bli enige om et sted der dere begge kan plassere snøen, og da kan dere unngå unødvendige og slitsomme nabokrangler.

Bli medlem av BoligMentoren