Å måke snø med bensindrevet snømåker.

Som eier av en bolig bestemmer du i utgangspunktet selv om og når du vil måke. Men grenser eiendommen din til et offentlig sted, som et fortau eller en vei, følger det som regel av lokale politivedtekter at gårdeier må strø og fjerne snø og is, slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre forbipasserende.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Regler om dette finner du i lokale politivedtekter der du bor, og vi i BoligMentoren anbefaler deg å sette deg inn i disse reglene.

Utleier eller leietaker?

I husleieforhold er utgangspunktet at utleier har ansvaret for snømåking. Husleieloven åpner imidlertid for at leietaker og utleier kan avtale en annen fordeling av vedlikeholdsansvar enn det loven sier.

Står det i leiekontrakten at leietaker plikter å måke snø, vil derfor leietaker være ansvarlig for snømåking. Om utleier bor et stykke unna utleieboligen, er det praktisk at det avtales at leietaker tar seg av måkingen. Bor både utleier og leietaker i samme bolig, kan det for eksempel avtales at leietaker må måke sin inngang, og utleier tar seg av den resterende måkingen på eiendommen.

Beboernes eller styrets ansvar?

Felles veier, inngangsparti og uteplasser, er fellesareal og styret har vedlikeholdsansvaret for. Det ligger til styreansvaret å administrere snømåking og strøing. Det kan de gjøre enten ved å leie inn et firma som tilbyr slike tjenester, eller sørge for at det blir vedtatt vedtekter eller husordensregler som fordeler ansvar for snømåking og strøing mellom beboerne.

Mann som strør glatt veg.

Gårdeier (eier av boligen, styret i eierseksjonssameier eller borettslag) kan bli erstatningsansvarlig hvis noen som detter på isen får et økonomisk tap som følge av fallet. (Ill. foto: iStock.com).

Hvem er erstatningsansvarlig dersom noen skader seg?

Dersom noen faller på isen og slår seg kan gårdeier (eier av boligen, styret i eierseksjonssameie eller borettslag) bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende får et økonomisk tap som følge av fallet. For at det skal foreligge et erstatningsansvar må eieren av eiendommen kunne klandres for at skaden oppsto. Har for eksempel gårdeier latt være å strø kan han bli erstatningsansvarlig for brudd på politivedtektene.

Hvor skal snøen plasseres?

Uansett hvem som har ansvar for snømåking, er det viktig å tenke over hvor man kvitter seg med snøen. Det er ikke lov til å plassere snøen på offentlig sted, som for eksempel veien som går forbi eiendommen din.

Selv om det kan virke fristende, er det heller ikke lov til å lempe snøen over på nabotomten. Etter naboloven kan du ikke sette i verk noe som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for en naboeiendom. Denne bestemmelsen gjelder også for midlertidige tiltak, som snø som vil smelte bort etter hvert. Det kan tenkes at du og naboen din kan bli enige om et sted der dere begge kan plassere snøen, og da kan dere unngå unødvendige og slitsomme nabokrangler.

Les også:

Må du måke taket?

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.