Hvem har plikt til å måke bort snøen og strø på eiendommen når du eier din egen bolig, er leietaker, bor i et borettslag eller et eierseksjonssameie? Og kan du kvitte deg med snøen hvor du vil?

Tekst: Ole Christian Juriks – ole@boligmentoren.no

Eier du din egen bolig har du, i tråd med prinsippet om eiendomsrett, rett til å bruke eiendommen som du vil. Som eier av en bolig bestemmer du altså i utgangspunktet selv om og når du vil måke. Grenser eiendommen din til et offentlig sted, som et fortau, en vei eller sti, følger det som regel av lokale politivedtekter at gårdeier må strø og fjerne snø og is, slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre forbipasserende.

Hvem har ansvaret for å måke snøen hvor? Og er det lov å kaste snøen over på naboeiendommen? (Ill. foto: iStockphoto.com).

Utleier eller leietaker?

I husleieforhold er utgangspunktet utleier har ansvaret for snømåking. Husleieloven åpner imidlertid for at leietaker og utleier kan avtale en annen fordeling av vedlikeholdsansvar enn det loven sier.

Står det i leiekontrakten at leietaker plikter å måke snø, vil derfor leietaker være ansvarlig for snømåking. Dersom leietaker leier en hel bolig, er det for eksempel praktisk at det avtales at leietaker tar seg av måkingen. Bor både utleier og leietaker i samme bolig, kan det for eksempel avtales at leietaker må måke sin inngang, og utleier tar seg av den resterende måkingen på eiendommen.

Beboernes eller styrets ansvar?

I borettslag og eierseksjonssameier har alle beboerne ansvar for sin egen seksjon, og må derfor selv sørge for å måke og strø utenfor denne. Fellesarealene, som en uteplass eller inngangsparti, har styret vedlikeholdsansvaret for. Det ligger derfor til styret å administrere snømåking og strøing. Det kan de gjøre enten ved å leie inn et firma som tilbyr slike tjenester, eller sørge for at det blir vedtatt vedtekter eller husordensregler som fordeler ansvar for snømåking og strøing mellom beboerne.

Hvem er erstatningsansvarlig dersom noen skader seg?

Gårdeier (eier av boligen, styret i eierseksjonssameier eller borettslag) kan bli erstatningsansvarlig hvis noen som detter på isen får et økonomisk tap som følge av fallet. (Ill. foto: iStockphoto.com).
Dersom noen faller på isen og slår seg kan gårdeier (eier av boligen, styret i eierseksjonssameie eller borettslag) bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende får et økonomisk tap som følge av fallet. For at det skal foreligge et erstatningsansvar må eieren av eiendommen kunne klandres for at skaden oppsto. Har for eksempel gårdeier latt være å strø kan han bli erstatningsansvarlig for brudd på politivedtektene.

Gårdeier (eier av boligen, styret i eierseksjonssameier eller borettslag) kan bli erstatningsansvarlig hvis noen som detter på isen får et økonomisk tap som følge av fallet. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Hvor skal snøen plasseres?

Uansett hvem som har ansvar for snømåking, er det viktig å tenke over hvor man kvitter seg med snøen. Det er ikke lov til å plassere snøen på offentlig sted, som for eksempel veien som går forbi eiendommen din.

Selv om det kan virke fristende, er det heller ikke lov til å lempe snøen over på nabotomten. Etter naboloven kan du ikke sette i verk noe som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for en naboeiendom. Denne bestemmelsen gjelder også for midlertidige tiltak, som snø som vil smelte bort etter hvert. Snøen som måkes må derfor plasseres på egen eiendom. Dersom det er vanskelig å få plass til snøen, anbefaler vi å snakke med naboen om problemet. Det kan tenkes at du og naboen din kan bli enige om et sted der dere begge kan plassere snøen, og da kan dere unngå unødvendige og slitsomme nabokrangler.

Kanskje du også liker disse