Her er en oversikt over tiltak som vil gjøre boligen din mer miljøvennlig og energieffektiv, som også får støtte fra Enova.

Tekst: Cathrine Sæther – redaksjonen@byggstart.no

Enova er et statlig organ som har til hensikt å hjelpe Norge på veien til å bli et lavutslippssamfunn. I forbindelse med dette stiller de med økonomisk støtte til privatpersoner og bedrifter som vil utføre miljøvennlige oppgraderinger. I denne artikkelen får du oversikt over hvilke tiltak du som privatperson kan få støtte til.

Solcelleanlegg og solfangere

Solcelleanlegg er en betydelig investering, men som kan betale seg over tid. (Foto: Shutterstock).

Enova støtter de som vil produsere egen fornybar energi med opp til 28.750 kroner, herunder solenergi og vindkraft. Solceller konverterer sollys til strøm som boligen kan bruke. Dersom det produseres mer enn man bruker, som ikke er uvanlig om sommeren, kan overskuddsstrømmen selges på strømnettet.

Solcelleanlegg er en betydelig investering, men en som kan betale seg over tid. Solfangere har samme premiss som solceller i den forstand at de konverterer sollys til energi. Solfangere brukes imidlertid kun til varmeproduksjon, men dekker en betydelig andel av varmtvann- og varmebehovet til boligen. Du kan velge mellom platesolfangere og vakuumsolfangere. Førstnevnte er mer robust og bedre tilpasset det norske klimaet, men sistnevnte gir bedre virkningsgrad.

Oppvarming

Mange av tiltakene Enova støtter angår oppvarming av bolig. Det er ikke overraskende siden det er dette mesteparten av strømmen, og strømutgiftene, til nordmenn går til. Varmesystemene som Enova tilbyr støtte til, varmer opp boligen ved å utnytte og gjenbruke energi mer effektivt og miljøvennlig.

Vannbåren varme er et oppvarmingssystem som frakter varmtvann gjennom boligen som varmer opp boligen i form av enten gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Dette systemet skaper et lunt, stabilt og allergivennlig inneklima samt et lavere energibruk. Enova tilbyr støtte opp til 10.000 kroner.

Akkumulatortank lager varmt vann med lite varmetap over lengre tid slik at det kan brukes senere. Den passer spesielt for de som til tider har varmeoverskudd, for eksempel de som har installert solceller. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte.

Luft-til-vann-varmepumpe bruker varme fra uteluft til oppvarming av bolig og varmtvann. Varmesystemet bruker mindre energi enn strøm, og gir også stabil og jevn varme i boligen. Du får inntil 5.000 kroner av Enova.

Væske-til-vann-varmepumpe støttes med opptil 10.000 kroner. Denne varmepumpen brukes energi som er lagret i fjell, jord eller sjø til oppvarming av vann som igjen varmer opp boligen i form av radiatorer eller vannbåren varme. Den kalles også bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe.

Avtrekksvarmepumpe varmer opp rom og varmtvann ved å hente varme fra ventilasjonsluft fra våtrom og kjøkken. Du kan få inntil 5.000 kroner dekket.

Varmegjenvinning av gråvann gjenbruker vann som alt er brukt til dusj, klesvask, oppvask og matlaging, og brukes til å forvarme kaldtvann som kommer inn i huset. Systemet er et av de enkleste og rimeligste varmesystemene å installere. Her kan du få opp til 2.500 kroner.

Balansert ventilasjon utnytter varmen i gammel luft og fordeler den rundt i boligen. Samtidig leverer viftesystemet frisk og ren luft. I tillegg fjerner systemet fukt. Du kan få opp til 15.000 kroner fra Enova.

Varmekilder

En varmekilde er energikilden bak varmeproduksjonen. For de fleste er dette strøm, men det finnes også andre alternative varmekilder. Varmekildene Enova gir støtte til har ofte den fordel at de er med på å skape et stabilt og behagelig inneklima.

Biokjel bruker ved, pellets eller flis, bioenergi, til oppvarming av vann. Dette vannet varmer opp boligen via varmegivere som radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarmingsmetoden skaper et godt inneklima, og kan ta seg av varmebehovet til hele boligen. Det fungerer også svært godt kombinert med vannbåren varme. Du kan få inntil 10.000 kroner i støtte.

Bio-ovn med vannkappe tilsvarer en vanlig ved- eller pelletsovn, men denne varmer opp vann som så fordeles i boligen via et vannbårent system. Varmen fra vedovnen transporteres altså gjennom hele boligen, i stedet for kun ett rom. Her får du også inntil 10.000 kroner

Merk at Enova endrer støttesatsen for en rekke tiltak 1. juli 2021. Dette skulle egentlig skjedd 1. januar i år, men ble utsatt på grunn av et usikkert marked. Støtte til luft-til-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles, og støtten til balansert ventilasjon, solceller og solfangere reduseres.

Hvilke tiltak får man ikke støtte til i dag?

Det er flere miljøvennlige tiltak du kan utføre for å oppgradere boligen din, men som Enova ikke gir støtte til. Her justeres temperaturen ved hjelp av telefonen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Det er flere miljøvennlige tiltak du kan utføre for å oppgradere boligen din, men som Enova ikke gir støtte til. Følgende tiltakene har egne fordeler som forbedrer inneklima og senker strømutgifter, men støttes ikke:

  • Luft-til-luft-varmepumpe
  • Rentbrennende ovner
  • Etterisolering
  • Tettelister
  • Lavenergivindu
  • Energieffektiv belysning
  • Varmestyringssystem

Kanskje du også liker disse
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Både utenpåliggende panel (som her) og integrerte har tilnærmet lik effekt. (Foto: Shutterstock).
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Energitiltak hjemme
Stabel med ved og vedovn med fyr.