Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Mange kunder tar kontakt med BoligMentorens samarbeidspartner Tryg  forsikring for å spørre om de bør tegne eierskifteforsikring eller boligkjøperforsikring. Og kan det være sånn at rettshjelpsforsikringen de allerede har, er nok?

Tekst. Helene Aarnes –helene@boligmentoren.no

De som tar kontakt med forsikringsselskapet vet ofte ikke hva de forskjellige forsikringene dekker ved et boligsalg eller kjøp.
– Forholdet mellom disse forsikringene kan være både komplisert og forvirrende, og vi hjelper våre kunder med å forstå forskjellen på dem, sier Emil Rosseland, seksjonsleder for Rettshjelpsavdelingen  i Tryg Forsikring. 

Lurt med rettshjelpsforsikring

Som boligeier kan det være godt å ha husforsikring, inkludert i denne er rettshjelpforsikring. Typiske tilfeller der rettshjelpforsikringen kan komme til anvendelse er for eksempel ved tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom, ved tvist om mangler ved eiendommen, tvister med leietager, tvist ved oppføring av bygg, tvister med håndverkere og nabotvister. Felles er at tvisten må være

Emil Rosseland, seksjonsleder for rettshjelpsavdelingen i Tryg Forsikring. (Foto: Tryg forsikring).

Emil Rosseland, seksjonsleder for rettshjelpsavdelingen i Tryg Forsikring. (Foto: Tryg forsikring).

knyttet opp mot det som er forsikret, i dette tilfellet boligen din.

I forbindelse med ekspropriasjon kommer ikke rettshjelpsforsikringen til anvendelse. Det er fordi det da er den som skal ekspropriere som er pliktig til å dekke nødvendige utgifter til juridisk bistand til boligeier.

– Men har du eierskifteforsikring eller boligkjøperforsikring, kan du ikke bruke rettshjelpsforsikringen for den delen av sakskomplekset som faller innenfor dekningsområdet til de to spesialforsikringene. Dette blir våre kunder informert om når de tar kontakt med oss, forteller Rosseland.

Avtaler med advokat

Rettshjelp er inkludert i blant annet din hus-, hytte- eller innboforsikring. Tryg erfarte tidligere at mange tok kontakt for å spørre om hvilken advokat de burde benytte i forbindelse med en tvist. Av den årsak har Tryg forsikring inngått avtaler med et landsdekkende nettverk av advokater, som kan bistå kundene sine hvis de trenger å benytte rettshjelpforsikringen. Det betyr mer og bedre bistand for deg hvis du skulle havne i en rettslig boligtvist.

– Våre kunder kjenner ikke til hvilke advokater som er gode på akkurat det fagfeltet tvisten gjelder. Vi har en landsdekkende samarbeidsavtale med 11 advokatkontorer som står til rådighet for våre kunder. Vi gir informasjon om fagkompetanse, service og pris hos dem og kundene velger selv hvem de vil benytte, forklarer Emil Rosseland. 

Advokaten kontakter dem innen 24 timer, og de får redusert pris og dermed mer advokathjelp innenfor forsikringssummen. Innen kort tid vil de få svar på søknad om rettshjelp, forklarer Rosseland.

Fakta: Rettshjelpsforsikring, boligkjøperforsikring og eierskifteforsikring

  • Rettshjelpforsikring er blant annet inkludert i din hus-, hytte- eller innboforsikring og omfatter utgifter til advokat, sakkyndig og retten hvis du har slike utgifter i forbindelse med en tvist i tilknytning til for eksempel din bolig. I Tryg er forsikringssummen på inntil 100 000 kroner per tvist, og det er egenandel 4000 kroner, og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4000 kroner.
  • Boligkjøperforsikring innebærer at forsikringsselskapet ved hjelp av sine egne saksbehandlere eller advokater, behandler mangelsaken for sin kunde mot selger eller eierskifteforsikringsselskapet. Forsikringen er valgfri og kan tegnes ved kjøp av fast eiendom.
  • Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring for selger av fast eiendom for eventuelt mangelansvar han kan pådra seg ved salg av eiendommen. Saksbehandlingen skjer hos forsikringsselskapets egne saksbehandlere eller advokater. Forsikringen dekker altså et eventuelt erstatningsansvar hos selger og eierskifteforsikringsselskapet står selv for saksbehandlingen.