Er husleien i strid med loven?

Husleieloven bestemmer hva som skal inkluderes i leien og hva som kan tas i tillegg. BoligMentoren ser at det tidvis fremkommer husleieavtaler hvor det er avtalt husleie som er i strid med loven. 

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Det følger av husleieloven § 3-1 første ledd første punktum at leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Hensynet er å gjøre leietakers utgifter mer forutsigbare og faste. I tillegg kan det avtales at leietaker skal betale en forholdsmessig del av utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel. Det vil si etter målt forbruk. Det samme kan avtales for utleierens utgifter til vann og avløp når de også skal betales etter målt forbruk.

Hva kan ikke være i tillegg til husleie?

Det kan ikke avtales at bestemte kostnader som for eksempel renovasjon, eiendomsskatt, trappevask eller nøkkelgebyr skal betales i tillegg til leien. Dette gjelder også internett, hvor det ikke kan avtales ekstra betaling for internett, da dette enten vil være inkludert eller at leietaker tegner eget abonnement.

Arbeid kan være husleie

Husleieloven gjelder selv om vederlaget helt eller delvis er fastsatt til annet enn penger, jf. husll.§ 1-1 tredje ledd. Leietaker kan for eksempel klippe gresset, måke snø eller pusse opp utleiers bolig. Det bør imidlertid avtales i husleieavtalen hva slags arbeid som skal gjøres, hvor ofte, og hva arbeidet er verdt i kroner og øre. Hvis det avtales at leietaker skal måke snø i vinterhalvåret, og arbeidet er verdsatt til 200 kroner per gang, skal denne summen trekkes fra i husleien.