HUSLEIEKONTRAKT

Her kan du gratis laste ned BoligMentorens husleiekontrakt, som sikrer deg og dine leietakers rettigheter.

Ved behov for hjelp til utfylling, kan medlemmer ta kontakt med BoligMentoren på:
post@boligmentoren.no eller på telefon 22 42 17 90.

Medlemmer har tilgang til flere nyttige kontrakter, blant annet heving av leieavtale, begjæring om fravikelse ved manglende betaling og varsel ved oppsigelse.