vedlikehold

Husk vedlikehold av boligen – litt hvert år

Nordmenn ligger i verdenstoppen på oppussing. Årlig bruker vi flere titalls milliarder på å gjøre boligen vår estetisk finere. Dessverre skyver vi ofte de viktigste, og mest kostbare vedlikeholdsbehovene foran oss til vi ta tak i det. 

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – post@boligmentoren.no

I utgangspunktet er det seks store utgiftsposter til vedlikehold som boligeiere må forholde seg til på et eller annet tidspunkt. Disse er tak, yttervegger, vinduer, drenering, elektriske installasjoner og våtrom.

Sett opp vedlikeholdsplan

Produktsjef i Tryg forsikring, Jostein Kalvenes. (Foto: Tryg forsikring).

Det er dyrt å kjøpe bolig og mange har høy belåning. Svært mange har ikke økonomi til å håndtere store uforutsette utgifter.

BoligMentoren anbefaler alle boligeiere til å sette opp en vedlikeholdsplan og sette av penger til fremtidige utgifter. Forsikringen dekker stort sett kun plutselige skader, ikke det som skyldes manglende vedlikehold.

Produktsjef i Tryg forsikring, Jostein Kalvenes understreker at forsikringsselskapet forutsetter at boligeieren vedlikeholder huset sitt, og at ting som oppstår over tid tas hånd om. To gode eksempler på dette er drenering, og vedlikehold av tak.

– De fleste forsikringer dekker oversvømmelser i kjelleren, men først når det er stående vann over gulvnivået, med andre ord en plutselig oversvømmelse. Sakte inntrengning av vann gjennom grunnmuren, eller fuktige flekker på kjellerveggene er i utgangspunktet ikke en forsikringssak – men et symptom på manglende vedlikehold, forteller Kalvenes.

Begrenset levetid på rør og elektriske installasjoner

Selv om forsikringsselskapet dekker vannutstrømming også fra gamle rør, er det på ingen måte hyggelig å komme hjem til et oversvømt hus. Ofte må du og familien din flytte ut i ukesvis mens huset repareres og tørkes.

– Hvis innbo skades får du dekket tapet ditt ut fra hva gjenstandene er verdt på skadetidspunktet, ikke hva de kostet når de var nye – og affeksjonsverdi kan ikke erstattes. Er rørene tilstrekkelig gamle sitter du igjen med lite i erstatning ved en skade, sier Jostein Kalvenes.

Gjør vedlikehold hvert år

Tryg anbefaler at det gjøres litt vedlikeholdsarbeid hvert år. Noe av det trenger ikke bestå av annet enn en liten visuell inspeksjon, mens andre punkt krever litt mer. Her er noe av det viktigste:

  •  Sjekk at dreneringen fungerer tilfredsstillende og at vann blir ledet bort fra huset i nedbørsperioder.
  •  Sjekk at taksteinene ligger på plass, og at beslag og skjøter rundt pipe ligger som de skal.
  •  Sjekk at ytterveggene er hele og råtefrie, rydd også vekk rot og rask som ligger inntil husveggen for å forebygge skadedyrinntrengning. Reparer skader/slitasje på  kledning og mur.
  • Sjekk og rens takrenner og tak nedløp.
  • Sjekk at sikringene ikke er unormalt varme (om du har skrusikringer). Vi anbefaler å oppgradere til automatsikringer.
  • Sjekk bad og andre våtrom etter lekkasjer, fukt og unormal lukt.
Fuktfare – spesielt kjellere

Monica Aarethun, Salg byggavdelig, Ansvarlig privat- og forhandlermarked i F-Tech. (Foto: F-Tech).

Vår samarbeidspartner F-Tech leverer ulike løsninger til hus hvor fukt er et problem. Fukt er det ikke alltid like lett å gjøre noe med. Med fuktsperrer og gips, som også har minimal fuktgjennomgang, er det fort at fukt blir et problem selv i nyoppførte boliger.

Monica Aarethun, ansvarlig privat- og forhandlermarkedet hos F-Tech, forteller at fuktproblemer i boligen kan komme forskjellige steder, og av ulike årsaker.

– Fukt i kjellere er et typisk problem. Det kommer som oftest av uisolerte kalde yttervegger, som gjerne ligger under bakkenivå eller kalde fjell i krypkjellere. Når varm og fuktig luft treffer disse kalde flatene, kondenserer det – det kan sammenlignes med når du tar ut en kald brusflaske fra kjøleskapet ditt på terrassen en varm sommerdag, da kondenserer det på utsiden av flasken. Dette skjer på disse kalde flatene i kjelleren og skaper alt for høy luftfuktighet, som igjen fører til problemer med muggvekst og småkryp, som liker seg i fuktige miljøer, sier Aarethun.

Hun forteller videre at tørking av klær innendørs, hyppig dusjing, matlaging og dårlig eller ingen ventilering ofte er årsaken til fuktproblemer i boenheten.

Hva kan man gjøre for å bli kvitt fukten?

Ventilasjon i kjellere som mange mener er riktig, fører til kaldere flater om vinteren og raskere kondens når temperaturen ute begynner å stige. Før i tiden skulle kjellere være rå, det ble kun oppbevart koks og poteter der. I dag er bruken en helt annen. Kjellerrommene ønskes brukt som lagringsplass og andre ting, i tillegg skal konstruksjonen tas vare på. For å få til dette forteller F-Tech at det settes inn en rotor avfukter som tåler å stå i kalde omgivelser. Den holder kjelleren og ting man lagrer der tørt og ikke minst sunt

I oppholdsrom er det ønskelig med mer ventilasjon, og problemet med kondensering er ikke det samme der. Tiltaket kan enten være å sette inn et ventilasjonsanlegg som skifter ut luften jevnt, eller det kan også settes inn ventiler i veggene, og ha kjøkkenvifte og baderomsvifte på et konstant avtrekk.

– Dette vil forbedre luftkvaliteten mye. Om dette ikke får ned luftfuktigheten, må det inn en kondens avfukter, som er typen avfukter som brukes i oppvarmede rom, forteller Monica Aarethun.

Fra kjeller til bruksrom
vedlikehold

Fukt i kjelleren er et vanlig problem i norske kjellere som gjør vedlikehold nødvendig.  (Foto: F-tech).

Mange ønsker å gjøre om uisolerte kjellere til bruksrom. Ved isolering er det derfor viktig å unngå å isolere rett på kald yttervegg. Det vil skape kondens inni veggen, som gir gode vekstvilkår for mugg. Konsekvensene er at veggen må rives etter en liten stund på grunn av muggsopp og dårlig lukt. Helsemessig er det heller ikke gunstig å bo under slike forhold.

Måten å løse dette på er å lage en såkalt «rom i rom løsning».  Da bygges veggen som normalt, men den trekkes fem cm ut fra yttervegg, slik at det blir en luftespalte mellom ny og gammel vegg. Etter dette monteres det en avfukter som blåser tørr luft inn i luftespalten, og passer på å holde ytterveggen tørr og fin, slik at det blir en trygg konstruksjon. Det finnes flere forskjellige løsninger på denne varianten, som F-tech gjerne informerer deg om.

Nybygg råtner fra innsiden ut

– Husene som bygges blir stadig tettere, og i noen tilfeller ser vi at husene råtner fra innsiden ut. Hvordan ivaretas fuktproblematikken i nye byggeforskrifter? 

– Fuktproblematikken i disse nye tette byggene er dessverre ikke så godt ivaretatt, og her kommer det til å bli store utfordringer fuktmessig, sier Monica og fortsetter:

Det vil være viktigere enn noensinne å være nøye med tørkingen under oppføringen av bygg, det må det være veldig tørt før vegger isoleres og plastres igjen. Vi tror nok at byggeforskriftene kommer til å få et enda større fokus på dette når de ser konsekvensene som kommer nå fremover, avslutter Monica Aarethun.

Bli medlem