Husk å lufte – minsk risikoen for fuktskader

Nå om vinteren er det viktig å ikke glemme å lufte. På grunn av vinterens høye strømregninger, ønsker kanskje mange å spare inn på varmen ved å la være å lufte. Det kan bli skjebnesvangert. Dårlig lufting fører til at fukten stenges inne i huset. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Foto: Mycoteam – mycoteam.no

Bli medlem

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere og på bad. Loft er også ofte eksponert for fuktskader. Fuktbelastningen gir vekstgrunnlag for muggsopp, som gir dårlig inneklima.

– Det er viktig å skille mellom vann- og fuktskader. Vannskader skjer ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann. Slike skader oppdages raskt og blir ofte godt håndtert. Fuktskader opptrer ved mindre synlige fuktbelastninger, gjerne over tid. Selv om fuktskadene oppleves som plutselige og overraskende for huseieren, er de som regel forutsigbare og mulige å oppdage ved en kontroll, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Mycoteam arbeider blant annet med fukt- og vannskader i norske bygg, og har lang erfaring med denne problematikken. I følgende artikkel tar vi for oss årsaken til flere vann- og fuktskader, og råd om hva du kan gjøre.

Lukket konstruksjon

Fukt-, råte-, og muggproblematikk i kjellere fra litt eldre hus oppstår som regel etter at de blir ombygd til f.eks. kjellerstue. (Foto: Mycoteam).

Årsakene til fuktskader kan være vanninnsig, og de oppstår stort sett i lukkede konstruksjoner. De er derfor ofte vanskelig å oppdage, og dette skjer som regel tilfeldig. Eksempler på hvordan du merker en fuktskade kan for eksempel være ved mugglukt, du føler deg mer syk, det dukker opp maur på «feil» årstider eller du kan merker svikt i gulv osv.

– Fuktskader kan også oppstå som følge av for dårlig ventilasjon i huset, spesielt om vinteren. Da kan vanndamp føre til kondensering på steder som du ikke ser, for eksempel bak møbler som står mot kalde yttervegger og i vinduskarmer. Over tid fører dette til muggsoppskader, som gjør inneklimaet dårlig, forteller Mattsson.

Mattsson forteller at kjellere fra spesielt litt eldre hus er mest utsatt for fukt, siden fuktsikringstiltakene den gang de ble bygget ikke er gode. Han forteller at fukt kan slå gjennom vegger i uinnredete kjellere, men at dette som oftest ikke er en skade i seg selv.

– Det er først når du innreder og isolerer kjellerrom, og på den måten «pakker» inn fukten, at de største problemene kan oppstå, hvis du ikke har gjort noe med fuktfaren på forhånd, forteller han.

Og fuktfarene det flere av. Kjellere utsettes for fukt utenfra, vann trenger gjennom husets grunn og inn i kjeller og vegger, fukt kommer også inn via dårlig vedlikeholdte kjellervinduer eller fra blomsterbed som ligger inn mot grunnmuren. Det kan også oppstå fuktskader på grunn av små utettheter i gulv eller vegger i våtrom.

Fukt kan føre til masse arbeid for å fjerne skaden den har medført. (Foto: Mycoteam).

Mattsson råder derfor boligeiere til å sjekke hva utgangspunktet er før du begynner å etterisolere og lage rom i kjelleren. Skadene kan bli veldig store. Han har gode råd til boligeiere som mistenker at de har fått en fuktskade, for eksempel i kjellerstuen.

– Du må sjekke spesielt overgangen mellom gulv og vegg. I stedet for å rive ned alt, kan du kan starte med å løsne lister og lage et lite hull i veggen. Hvis du ser misfarging på konstruksjonen innenfor eller kjenner en spesiell lukt, så anbefaler vi at det tas kontakt med en fagperson for å høre hva du bør gjøre videre. Ta bilder og dokumenter funnene dine, så får du lettere svar på det du lurer på, og det kan ofte bli rimeligere, sier han.

Sjekk krypkjelleren

Krypkjellere må sjekkes veldig nøye, for der oppstår det ofte fukt- og muggskader. (Foto: Mycoteam).

Det er krypkjellere som er mest utsatt for fukt- og muggskader.

– Et typisk eksempel på en fuktskade, som folk ikke er klar over, er når varm uteluft om sommeren kommer inn i kjølige kjellere og krypekjellere. Når luften kjøles ned, stiger naturlig luftfuktigheten så mye at dette gir grunnlag for vekst av muggsopp – også steder hvor det egentlig er tørt.

Mattsson forteller at for de samme områdene om vinteren, når det kommer kjølig og fuktig luft inn, så synker luftfuktigheten når luften varmes opp slik at det ikke blir grunnlag videreutvikling av muggsoppskadene i den årstiden.

Flest fuktskader på bad

Badet er rommet i huset som er mest utsatt for fukt, og nesten fire av ti vann- og fuktskader oppstår der. Fukt på badet kan både sitte i vegger og gulv. Johan Mattsson sier at årsaken ofte er utettheter i flislagte gulv og vegger.

-Badet er et minefelt, her er det mange årsaker til fuktskader. Dårlig grunnarbeid, for tynt sjikt med smøremembran, feil monterte gulvsluk som ikke blir renset, utettheter i gjennomføring til blandebatteri, mangelfull tetting i festepunkter til dusjstang, dårlig ventilasjon og utette rør er alle årsaker til fuktskader på bad. Det er vanskelig å få et bad tett nok, men det lar seg gjøre hvis man følger regler og anvisninger, sier fagsjefen.

Han anbefaler at bad alltid blir bygget av kvalifisert personell, og at boligeier får dokumentasjon på alt arbeid som blir utført.

Fukt på loft

En måte å sjekke om det er fuktproblemer på loftet, er å se etter is på takfot. (Foto: Mycoteam).

Fukten på loftet kommer enten fra etasjene under eller utenfra. Fuktig luft stiger opp på loftet og kjøles ned. Fukten setter seg på de kaldeste flatene på loftet, som gjerne er nordvendt under taket. Dette kan du sjekke ved at det rimer på de kalde overflatene under eller etter en lengre kuldeperiode. Når det blir varmt igjen, fører det til vekst av muggsopp etter litt tid. Fukt utenfra kommer enten fra lekkasjer eller via ventilasjonen av loftet. Dette kan skje i perioder i vinterhalvåret. Johan Mattsson råder derfor boligeiere som har loft, å sjekke det i januar, februar eller mars, når det er kuldegrader ute.

–Det du skal se etter er mørk misfarging i takflater. Hvis det er, så er det trolig et problem med kondens, forklarer Mattsson.

Han påpeker også at det er viktig å sjekke alle klassiske lekkasjepunkter som for eksempel pipestokken og takvinduer, slik at det ikke renner vann inn der. Det kan fort føre til fuktproblemer.

Blokker og bygårder

Bygårder har som regel fuktproblem i kjelleren som kan gi muggsoppskader på overflater og lagrede gjenstander. Luft fra kjelleren med soppsporer stiger naturlig oppover, særlig i fyringssesongen. Dermed blir særlig beboere i første og andre etasje påvirket på grunn av et dårlig inneklima. Det er også fare for fuktskader på loftet.

– Ofte blir gamle loft i bygårder bygget om til leiligheter. Der kan eldre råtesoppskader være skjult i konstruksjonen, forteller Mattsson. Slike skader kan ved de endringer av bygningsfysikken som ombyggingen fører til, få gode muligheter til videreutvikling. Dette gir omfattende og kostbare skader. Av andre fuktskader så gjelder ellers mye av det samme i bygårder som for boligblokker, mer lokale fuktskader.

Endret bruk

Det er vanskelig å få bad helt tett, og det er her mange fuktskader oppstår. (Foto: Mycoteam).

Blokker som er bygd av mur og betong råtner ikke. Der er det oftere lokale fuktskader, blant annet på bad, kjøkken og soverom.

– Årsaken er ofte dårlig lufting på grunn av tette gardiner og at lufteluker stenges og dekkes over ved oppussing. Det er heller ikke lurt å dusje med badedøren åpen fordi mye vanndamp da kan trekker ut i leiligheten. Det er derfor viktig med både lufting og oppvarming. En del av de fuktskadene vi ser i dag var ikke vanlig i blokker eller bygårder før i tiden. Bygningene ble designet og oppført på en tid da bruken var annerledes. I dag er forutsetningene for bruken endret, og fuktskader kan være en av konsekvensene, sier Mattsson.

Bli medlem