Høringsuttalelse revisjon eierseksjonsloven

Her er BoligMentorens høringsuttalelse vedrørende revisjon av eiersekjsonsloven, sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen høringsfristen 15. desember.

Høringsbrev eierseksjonsloven 2014