Høringsforslag – Ny frist for gjennomføring av årsmøter i borettslag og sameier

Regjeringen sendte nylig på høring et forslag om å gjøre borettslagsloven, boligbyggelagsloven og eierseksjonsloven teknologinøytrale. Regjeringen foreslår samtidig å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter til 31. oktober.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Høringsforslaget tar for seg at nye teknologiske muligheter kan forenkle både beslutningsprosesser i boligselskapenes styrende organer og kommunikasjonen med medlemmene og andre.

– Vi foreslår teknologinøytrale regler som likestiller papirbasert og elektronisk kommunikasjon, og som gir det enkelte borettslag og sameie rett til selv å bestemme om årsmøter og styremøter skal gjennomføres med eller uten fysisk oppmøte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, i en pressemelding.

Ønsker permanente lovregler

Dagens situasjon gjør det umulig å møtes fysisk for å gjennomføre årsmøtet. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Forslaget som nå er på høring bygger på de midlertidige endringene som ble fastsatt i Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 734 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Forslagene er vesentlig presisert, og avviker også på enkelte punkter fra reglene i den midlertidige forskriften.

Den midlertidige forskriften åpner for digitale møter, men gjelder bare frem til 27. mai. Nå foreslår regjeringen permanente lovregler som vil overlate til styret å bestemme hvordan årsmøter skal gjennomføres.

– Vi foreslår å fjerne dagens absolutte krav om fysisk oppmøte, og derigjennom en rettslig likestilling av møter med og uten fysisk oppmøte, sier Astrup. Forslaget pålegger ikke noen å gå over til digitale møter. Etter forslaget vil det i utgangspunktet være opp til styret å vurdere om årsmøte skal holdes uten fysisk møte.

Utsetter frist til 31. oktober

Den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og generalforsamling er innen utgangen av juni.
– For de som ikke ønsker eller har mulighet til å gjennomføre digitale årsmøter, er det i år behov for utsette fristen for å holde årsmøte til det igjen er mulig å ha fysiske møter, sier Astrup. Regjeringen foreslår å utsette årets frist til 31. oktober.

Høringsfristen på forslaget er satt til 4. mai.

Fristen for å gjennomføre årsmøter i borettslag og sameier er foreløpig utsatt til 31. oktober. (Ill. foto: iStockphoto.com).