leieprisøkning

Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, som betyr at utleier som et utgangspunkt ikke har rett på nøkkel – selv om det er han som eier boligen.

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – post@boligmentoren.no

Leietaker har i utgangspunktet ekslusiv bruksrett til boligen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

At leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen betyr at det som hovedregel kun er leietakeren som skal ha tilgang – og dermed nøkler – til leieobjektet. Har utleier også nøkler til boligen vil ikke leietakers bruksrett lenger være eksklusiv. Videre vil leietaker ha rett til å kreve å få alle nøklene til boligen utlevert til seg. Hvis utleier ikke oppfyller dette kravet vil leietaker ha rett til å skifte lås på utleiers regning.

Nøkkelavtale i kontrakten

For mange er det imidlertid praktisk at utleier også har et eget nøkkelsett til boligen. Utleier vil ha lov til å ha nøkkel dersom dette er avtalt i leiekontrakten mellom partene. BoligMentoren anbefaler at det står i leiekontrakten hvor mange nøkkelsett både utleier og leietaker disponerer.

Dersom utleier har en universalnøkkel som passer til flere av hans utleieboliger, må dette også fremgå av leiekontrakten. At utleier har rett på nøkkel når det er avtalt, betyr likevel ikke at utleier kan komme og gå i utleieboligen som han selv ønsker. Utleiers adgang til utleieboligen er strengt regulert i husleieloven.

Last ned BoligMentorens husleiekontrakt her:

Rett til tilgang

Etter husleieloven § 5-6 kan utleier kun låse seg inn i utleieboligen når det trengs for å gjennomføre «pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet». Leietaker plikter på sin side å gi utleier adgang til boligen i «nødvendig utstrekning» for at utleier skal kunne holde tilsyn med boligen.

Forekommer det for eksempel en vannlekkasje i utleieboligen, vil utleier ha rett til å låse seg inn i utleieboligen. Utleier må imidlertid gi leietaker melding innen «rimelig tid» før han går inn i utleieboligen. Utleier kan altså ikke bare låse seg selv inn i utleieboligen, selv om han vet at leietaker ikke er tilstede i boligen på tidspunktet. Dersom det ikke er mulig å varsle leietaker, og utleier må låse seg inn i utleieboligen for å utføre nødvendige tiltak for å hindre skade, faller utleiers meldeplikt til leietaker bort.

Har du spørsmål – ta kontakt på tlf. 22 42 17 90 – eller e-post: post@boligmentoren.no.